weby pro nejsevernější čechy

Varhanní koncert v Krásné Lípě

Tuto sobotu 5. září 2020 vás zveme do kostela sv. Máří Magdalény v Krásné Lípě na varhanní koncert.

Koncert začíná v 18 hodin, vstupné dobrovolné.

Jana Drobečková
místostarostka města
Masarykova 246/6
407 46 Krásná Lípa
e – mail: drobeckova@krasnalipa.cz

Tagy