weby pro nejsevernější čechy

Závody vodicích psů v Liberci – Memoriál Simony Karlovcové 2020

V neděli 6. září 2020 se na náměstí E. Beneše v Liberci uskutečnilo neoficiální mistrovství ČR v závodu vodicích psů.

Myslím, že tady u nás je jen málo lidí, kteří nevědí, kdo je to pan Roman Vaněk (a jeho čtyřnohý přítel Nabuchodonozor). Besedy, osvětové akce, parádalympiády a především závody. Závody, které několik let byly součástí dění ve Varnsdorfu. Letos ale nastala velká změna…

Minulý rok vyslovené přání představit závody libereckému kraji klaplo na 100 %. Byť s mnohými nečekanými komplikacemi, které na dlouhé měsíce zastavily takřka všechen život. Nakonec se našel náhradní termín a vynaložená energie všech organizátorů a podporovatelů nepřišla vniveč. A co si nalhávat, konání závodů v Liberci prostě mělo jiné grády.

Celodenní hlavní i doprovodný program, spousty kolemjdoucích, kteří jevili zájem, tematicky zaměřené stánky, průběžné prezentace a vysvětlování. A myslím, že pro řadu nezasvěcených „problém“, protože nebyli schopni rozeznat „zrakově výjimečné“ (to je pro mne divný termín, ale užívá se) od těch normálních. Nicméně málokdo si dokáže představit tu hromadu práce, která je za tím, aby vše vypadalo snadno a hladce.

Asi bych měl zmínit patrony, sponzory, přispěvatele, účinkující, vystavující – jenže myslím, na to jsou tu povolanější. Stejně jako pro mne nejsou tím nejdůležitějším výsledky, ale fakt, že se taková akce vůbec koná. Letos jako jediná tohoto žánru, protože nikdo jiný si netroufl. Ale Život jde dál! Díky.

Foto Jan Rosa – >

iDnes ->

Liberecký Deník ->

Česká televize ->

Genus ->

Náš region – Liberecko ->

Rok 2019 ->, rok 2018 ->, rok 2016 ->,

Tagy