weby pro nejsevernější čechy

Nemysli jen na sebe. Pomoz i druhým.

„Plazma je tekutá složka krve obsahující celou řadu krevních bílkovin, protilátek a faktorů krevního srážení. Podává se především nemocným s kombinovaným nedostatkem faktorů krevního srážení při závažných úrazech a operacích nebo při poruše funkce jater. Skladuje se ve zmraženém stavu (při -25 °C) až tři roky, ke klinickému použití se uvolňuje až poté, co je zdravotní stav dárce ověřen s odstupem alespoň 6 měsíců po odběru.“

Hned na začátku pandemie jsem se zařekla, že se k tomuto tématu rozhodně ve svých článcích nebudu vyjadřovat. Je to všude kolem nás a já články píšu, aby jste si u nich odpočinuli a třeba se něco nového dozvěděli. Ale tohle mi smysl dává. Chtěla bych vám přiblížit darování rekonvalescentní plazmy po prodělání onemocnění covid-19, které je v dnešní době celkem důležité.

„V průběhu infekce covid-19 se v těle nemocného vytvářejí specifické protilátky proti viru, který je původcem nemoci (SARS-CoV-2). Tyto protilátky v krvi vyléčené osoby přetrvávají delší dobu po uzdravení. Podání plazmy odebrané osobě, která onemocnění prodělala (tzv. rekonvalescentní plazmy), je jednou z možností, jak nemocné s infekcí covid-19 léčit.“

Jedna z prvních informací, kterou je potřeba si zjistit je, kdo rekonvalescentní plazmu vlastně darovat může. V našem případě pandemie jsou to lidé, kteří prodělali onemocnění covid-19 a tím si vytvořili ve své krvi i protilátky. Plazmu lze darovat nejdříve 14 dní po uzdravení. Dárce musí být v dobrém zdravotním stavu a také musí splňovat podmínky dárcovství. Tím se rozumí: věk od 18 do 65 let (v případě prvodárce je maximální věk 60 let), dobrá komunikace s dárcem a platné zdravotní pojištění v ČR (dárce nemusí být nutně občan ČR).

„Průběh onemocnění covid-19 by u potenciálních dárců měl být optimálně s příznaky „běžné respirační infekce“ (tj. zvýšená teplota, kašel apod.).“

Tím se nám nabízí i otázka, kdo vlastně darovat rekonvalescentní plazmu nemůže. Pro darování nejsou vhodné osoby, které v minulosti dostaly krevní transfuzi a ženy, které byly těhotné. Dále musíte být posledních 6 měsíců bez na operace, endoskopického vyšetření, tetování či piercingu, nesmíte trpět závažným onemocněním (např. srdce, ledvin, jater, rakovina či nádor jakéhokoliv typu), neprodělat infekční žloutenku B nebo C, nepatřit do rizikové skupiny z hlediska přenosu krevní nákazy (nitrožilní uživatelé drog, osoby provozující rizikový sex) apod. Těchto podmínek je samozřejmě mnohem více. Kompletní informace najdete na odkazu, který zmiňuji na konci článku.

Pokud se pro darování rozhodnete, musíte nejprve kontaktovat vybranou transfuzní stanici. Zeptají se vás na osobní údaje, na den konce karantény a na vámi prodělané příznaky při onemocnění covid-19. Pokud se jevíte jako vhodný kandidát, kontaktují vás nazpět a domluvíte si datum odběru krve, díky kterému zjistí počet protilátek, které vaše tělo po prodělání nemoci vytvořilo. Do 3 týdnů se dozvíte výsledek a pokud je pro darování rekonvalescentní plazmy dostačující, objednáte se na samotný odběr.

V den odběru vás nejprve čeká vyplnění dotazníku pro dárce. Následuje vyšetření krevního obrazu, které probíhá u prvodárců odběrem krve ze žíly. U pravidelných dárců pak odběrem kapky krve píchnutím do prstu. Poté příslušný lékař posoudí váš aktuální stav. Pokud je vše v pořádku, přesunete se na odběrový sál. Odběr plazmy probíhá ve 3 až 4 cyklech. Jeden cyklus se skládá z odběru krve, ze které se v tzv. separátoru oddělí plazma od krve a následně z vrácení „červené“ části krve (krevní destičky, červené krvinky…) zpět k vám. Celkově na transfuzní stanici v den odběru strávíte zhruba 1,5 hodiny až 2 hodiny.

Místa, kde rekonvalescentní plazmu můžete darovat a jsou blízko našemu výběžku, jsou hned dvě.

  • Krajská nemocnice Liberec, a.s.

KNL, a. s. – Transfuzní oddělení

Adresa: Baarova 15, 460 63 Liberec 1

Kontakt: 800 100 091, transfuzni@nemlib.cz

https://www.nemlib.cz/covid-19/podpora-a-pomoc/

  • Krajská zdravotní, a. s. – Ústí nad Labem

Transfuzní oddělení Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Adresa: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem-Severní Terasa 400 11

Kontakt: 477 113 468, darci@kzcr.eu

https://www.kzcr.eu/cz/ul/verejnost/darcovstvi-krve/

Pokud plánujete být pravidelným dárcem, pak je vhodné nestřídat transfuzní oddělení. Nejkratší interval, který byste měli dodržovat mezi jednotlivými přístrojovými odběry plazmy, jsou dva týdny.

Krev je nejcennější tekutinou na světě, protože se nedá nijak vytvořit ani nahradit. Pokud jste zdraví a chcete ostatním lidem pomoci, darujte ji. Je to ten nejcennější dar.

Zdroje:

https://koronavirus.mzcr.cz/hledame-darce-anti-covidove-rekonvalescentni-plazmy-pro-moznou-lecbu-pacientu-s-covid-19/

https://www.transfuznispolecnost.cz/darci-krve#Krit%C3%A9ria%20zp%C5%AFsobilosti%20d%C3%A1rce%20a%20jejich%20slo%C5%BEek

Tagy