weby pro nejsevernější čechy

Souznění generací 3 (2021)

Navazující projekt na předešlé (Souznění generací 1 a 2) byl v průběhu března – června 2021 zaměřen na výrobu a tvorbu výrobků, které byly zpřístupněny seniorům v Pohádce i v prostorách budovy školy.

Žáci pracovali ve skupinách právě ve spolupráci se seniory. Bohužel výrobky a tvorba nemohla být, vzhledem k epidemiologickým opatřením, prezentovány na Školní akademii. I tak však žáci předvedli své schopnosti a kreativitu, k jednotlivým aktivitám přistupovali pod vedením zkušených učitelek, vychovatelek a asistentek více než zodpovědně. Tématy byly zvířecí motivy, Velikonoce a májové oslavy. Děti za svou snahu byly odměněny i díky dotačnímu programu města Varnsdorf.

Mgr. Nikol Rýznarová, učitelka a koordinátorka projektu
ZŠ Náměstí E. Beneše, Varnsdorf

Rok 2020 ->, rok 2019 ->

Tagy