weby pro nejsevernější čechy

Narozeninový galakoncert MHF Lípa Musica uvede světovou premiéru skladby Domov/Heimat

Narozeninový galakoncert MHF Lípa Musica uvede světovou premiéru skladby Domov/Heimat napsané pro festival.
Oslavy 20. výročí Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica vypuknou mimořádným večerem v sobotu 4. září v České Lípě. Na programu je připraven speciální narozeninový galakoncert, který předchází samotnému zahajovacímu koncertu a který nabídne výjimečnou událost v podobě uvedení světové premiéry skladby napsané na objednávku festivalu právě při této příležitosti. Dlouholetá ústřední linka festivalové dramaturgie, kterou je česko-německý dialog a snaha o prohloubení vzájemné kulturní spolupráce, se díky nové umělecké garanci festivalu respektovaným tělesem Pavel Haas Quartet zhmotní do kantáty pro komorní sbor a smyčcové kvarteto nazvané Domov/Heimat, kterou pro festival zkomponovala úspěšná slovenská skladatelka mezinárodního renomé Ľubica Čekovská. Vedle této skladby na koncertu zazní díla Giovanniho Pierluigiho da Palestrina, Johannese Brahmse a Benjamina Brittena, vokálního partu se pod taktovkou Lukáše Vasilka zhostí sbor Martinů Voices. Večer, nad nímž převzali záštitu významní reprezentanti českého i německého veřejného života, proběhne v soboru 4. září v bazilice Všech svatých v České Lípě. Vstupenky jsou ještě k dostání ve festivalovém předprodeji.

Nejvýznamnějším počinem výroční dramaturgie a splněním dlouholetého festivalového snu je světová premiéra skladby zkomponované přímo na objednávku festivalu, která ve shodě s hlavní dramaturgickou linií Lípy Musicy akcentuje česko-německý dialog. Díky nové umělecké garanci respektovaného Pavel Haas Quarteta, která se tímto večerem otevře, byla práce na tomto úkolu svěřena renomované slovenské skladatelce Ľubici Čekovské a českolipskému historikovi a novopečenému libretistovi Tomáši Cidlinovi. Světlo světa po měsících příprav tento večer spatří skladba s prostým, avšak výmluvným názvem Domov, která vás zavede do očistného světa klidu a meditace, ze kterého se člověk dokáže dívat na svět ze zcela jiné perspektivy. Společně budeme hledat východisko z doby, která necitlivě zasáhla do života národů, rodin i jednotlivců, rozdělila je a připravila o hlavní životní jistotu – domov. Nebudeme hledat vinu, ani soudit, budeme hledat dialog a smíření, budeme prostřednictvím všeobjímající a univerzálně srozumitelné hudby hledat domov jako místo, řečeno slovy spisovatelky Kateřiny Tučkové, „kde Tě vítají, když vstoupíš…“.

„Je to vážné téma našich dějin, které není „zahojené“ a žádá si svoji pozornost. Uvědomuji si, jak jsme jako lidstvo jeden na druhém závislí, jak je potřebné pěstovat porozumění, respekt, odpuštění… jak je důležité hledat v nás lidech to, co nás spojuje, a ne to, co rozděluje, jak je důležité mít morálně čisté hodnoty, být lidský a charakterní a rozpouštět nenávist láskou… Když člověk komponuje skladbu, měl by mít jasno, co v té skladbě chce z hlediska (stavebního) kompozičního povědět. Jen samotnými emocemi se dá skladba těžko zkomponovat. Důkladně jsem si prostudovala dostupnou literaturu, pojednávající o tomto citivém tématu… bylo to místy hrůzostrašné čtení, když si uvědomíte, že se takové křivdy děly „jen přednedávnem“… po osvobození… když si svět konečně vydechl po útrapách druhé světové války… Pracovala jsem s hloubavým textem Tomáše Cidliny, který mě emocionálně vedl při samotném procese psaní,“ uvádí skladatelka Ľubica Čekovská a dodává: „Domov/Heimat jsem začala psát v létě minulého roku, Tomáš Cidlinami poslal svoje texty, a pustila jsem se do komponování. Každá část tohoto cyklu má svoji poetiku, svůj temporytmus, a tak jsem každé části věnovala vlastní charakterový hudební portrét. Kantáta má ale z hlediska kompozičního svého společného jmenovatele, který se odvíjí od začátku do konce. Hlavním hudebním „hostitelem“ a průvodcem Kantáty je smyčcové kvarteto, Pavel Haas Quartet, které uvádí posluchače do hudebního děje, pak se přidává vlídné „slovo“ v podaní Martinů Voices pod vedením dirigenta Lukáše Vasilka, které ve spolupráci se smyčcovým kvartetem promítá příběh ve čtyřech částech. Skladbu jsem psala asi osm měsíců.“

K tématice kantáty libretista a historik Tomáš Cidlina„Jaksi osobně důležitým se pro mě téma stalo, když jsem se seznámil s lidmi, kteří divoký odsun z České Lípy v roce 1945 jako děti absolvovali. Raňovalo je, když cítili, jak je téma ještě dnes současnou populací mnohdy vytěsňováno. Jejich traumata spojená se ztrátou domova jsem zaznamenával a sám za sebe, lidsky i jako historik, jsem se rozhodl, věnovat této kapitole místních dějin náležitou pozornost a informovat o něm veřejnost. Teprve když pochopíme vzájemná traumata, můžeme se stát přáteli.“

„Jako kvarteto jsme se s Ľubicou poprvé setkali v roce 2016 na festivalu Concentus Moraviae, kde jsme byli rezidenčním souborem. V tom roce byl festival zaměřený na smyčcové kvarteto a Ľubica byla oslovená k napsání skladby. My jsme její kvartet rádi premiérovali a jelikož šlo o skladbu plnou hravých momentů, barevných ploch, náznaků jazzu a obsahově zajímavou, tak jsme se ji rozhodli o několik let později zařadit do naší sezóny. V podobném duchu napsala na náš podnět smyčcový oktet a její celkový přístup k hudbě je velmi upřímný, nám blízký. Hudebních premiér neuvádíme mnoho a s komorním sborem jsme ještě nikdy nehráli, samozřejmě se na tuto novou zkušenost, jako i na Ľubicinu novou skladbu velmi těšíme. Jelikož je kvarteto často přirovnávané k čtyřem lidským hlasům a smyčcové nástroje mají ze všech hudebních nástrojů k lidskému hlasu opravdu asi nejblíže, myšlenka spojit kvarteto se skutečnými hlasy se zdá být velmi přirozená. V minulosti jsme spolupracovali se skvělou zpěvačkou Bernardou Fink, šlo o velmi zajímavý projekt, úpravu Janáčka pro kvarteto a mezzosoprán – Moravská lidová poezie v písních. Hrát a vůbec poslouchat lidský hlas, jako způsob komunikace, je nejen pro každého hudebníka inspirující, jako například právě pro Janáčka, jehož hudba vychází z lidské řeči, ale všeobecně poslouchat hlas je pro člověka velmi přirozené, a dokonce bytostně důležité,“ uvádí k této spolupráci Pavel Haas Quartet.

Toto renomované těleso, které se těší velkému uznání nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, se poprvé na jednom pódiu setká s úspěšným komorním sborem Martinů Voices. Večer bude řídit jeho sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek, hlavní sbormistr Pražského filharmonického sboru a umělecký šéf zmíněného vokálního ansámblu Martinů Voices. Koncert kromě premiéry kantáty Domov/Heimat nabídne průřez sborovou a cappellovou tvorbou od dob italské renesance přes německý romantismus až po Te Deum britského skladatele 20. století Benjamina Brittena.

Záštitu nad tímto mimořádným večerem převzali: J. E. Christoph Israng, t.č. velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, J. E. Dr. Tomáš Kafka, velvyslanec České republiky v Berlíně, PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury České republiky, Barbara Klepsch, ministryně kultury a turismu Saska, Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup Diecéze litoměřické , Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje,  Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Jitka Volfová, starostka města Česká Lípa, Státní ministerstvo justice a pro demokracii, Evropu a zrovnoprávnění Svobodného státu Sasko a Dr. David Michel, ředitel saské Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko. Narozeninový galakoncert přivítá řadu významných osobností českého i německého veřejného života a současně i osobnost skladatelky Ľubice Čekovské.

Vstupenky na tento koncert jsou ještě k dispozici ve festivalové pokladně v České Lípě, či online na www.lipamusica.cz.

20. ročník MHF Lípa Musica po prologu a mimořádném narozeninovém koncertu naplno zahájí Koncert pro Liberecký kraj a současně zahajovací koncert, který se uskuteční v sobotu 11. září v libereckém Divadle F. X. Šaldy. Připravena je pocta Antonínu Dvořákovi u příležitosti 180. výročí jeho narození, kterou složí renomovaná violoncellistka Michaela Fukačová za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu řízeného Alexanderem Liebreichem.

Děkuji za pozornost a přeji příjemné dny!

Ing. Lucie Johanovská, manažerka marketingu & PR
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa
@: lucie.johanovska@lipamusica.cz,
www.lipamusica.cz | facebook / instagram / youtube: lipamusica.cz

Tagy