weby pro nejsevernější čechy

ICT tak trochu jinak

V rámci revize RVP v oblasti ICT naše škola pořídila nové moderní pomůcky, které žákům jistě pomohou zvládnout nové cíle v oblasti informačních technologií.

Největším přínosem jsou jistě stavebnice LEGO Mindstorms. Tato nová pomůcky má žákům pomoct pochopit jednoduchými principy způsoby programování, díky kterému poté sestavený robot vykonává žákovy úkoly. Roboti jsou využívány nejen v hodinách při výuce napříč celým druhým stupněm naší ZŠ, ale také ve dvou kroužcích, které jsou zaměřeny právě na ICT. Zde mají žáci možnost v menších skupinách plně porozumět sestaveným robotům a vyzkoušet si mnohem více funkcí nad rámec běžných hodin ICT.

Mgr. Lukáš Hůla, učitel ICT

ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469

Tagy