weby pro nejsevernější čechy

Program na listopad z Coffee & Books

Vážení a milí, dámy, pánové, kluci a holky, děvčata a chlapci. Milí kávomilný lide.
Pokud nyní čtete tento text znamená to, že budete vědět na co se v listopadu těšit v našem programu. Nebude toho málo. V tmavých listopadových čtvrtečních a pátečních  večerech najdete svítit světlo lidské vzájemnosti čtyřikrát.  Událostí měsíce je určitě koncert hudebními Anděly ověnčeného Honzy Žambocha, který vlčím pohledem vzdává hold básnířkám a obecně ženám. Ještě než se vlk ztratí( a opět najde) v básni, můžeme vstoupit do Literárního kabaretu Marcela Deliho. Událost pro všechny psavce a milovníky literatury. O tom jak těžké je něco napsat nám budou v  Café Nobel vyprávět dvě výjimečné ženy, které napsaly podivuhodnou knihu o Českém Švýcarsku. V rámci komunitních úterků  vás čeká vše na co jste zvyklí. Španělština, angličtina, němčina i čtenářský klub.

Přeji vám krásný kulturní listopad

Nechť vás síla a zdraví provází.
Vaše Jana Víchová

LISTOPADOVÝ HOST: VLK ZTRACENÝ V BÁSNI

Alternativní folk a hold básnířkám, to je koncert Honzy Žambocha. Držitel dvou andělů k nám přijede s hudebním projektem Wolf Lost In The Poem. Písně vydrásané. Slyšela jsem předloni v Broumově a úplně mě nadchlo. V šáší vnitřních pustých lesů občas vykoukne vlčí čumák, aby si čuchl ke sbírce ženské poezie a poté bloudil dny a noci ztracen, přemýšleje, jak těm ženám složit hold. Nenachází klid, dokud drápy nevyryje, dokud hrdlem nevyvyje do mlhy zprávu o setkání s těmi nádhernostmi, šílenostmi, hrůzami a krásami, které básnířky do svých poezijních světů zaklely… Výsledek setkání vlka s poezií  si budete moci poslechnout i u nás.  Míst k sezení bude opět pouze třicet, vchodenka za 200,- Kč.

LITERÁRNÍ KABARET ANEB PSANÍ JE PSINA

Marcel Deli opět pořádá již VIII. literární kabaret. Událost, u které nesmí chybět žádný šuplíkový drásal ani renomovaný literát pobývající v Děčíně. Přijďte si poslechnout texty, které jinde (zatím) nezazní.

OPRAVDU ZNÁTE ČESKÉ ŠVÝCARSKO? VSAĎTE SE, ŽE NE.

Všechny milovníky nedalekého Národní parku České Švýcarsko jistě potěší Café Nobel. Frederik Velinský k nám do kavárny přivede dvě dámy, které pojí jedno téma. České Švýcarsko. Natálie Belisová dobrá duše nejen Dolského mlýna a Zuzka Vařilová, excelentní geoložka s vášní pro nezvyklé útvary.  Poodhalí nám tajemná místa v oblasti, kterou máme pod nosem a často si myslíme, že jí dobře známe.

V ÚTERÝ V KAVÁRNĚ NEJSTE SAMI

A JEŠTĚ JEDNO SLUŽEBNÍ HLÁŠENÍ

Tento komentář nikterak  nenabádá k tomu, aby kdokoliv ignoroval základní zdravotní opatření ani nepopírá zdravotních opatření, která je potřeba individuálně  dodržovat. Naopak. Vyzýváme vás. Starejte se o sebe, noste respirátory, nechte se očkovat (pokud můžete). Starejte se o sebe, tím se postaráte i o ostatní. Buďte ohleduplní,  respektuplní a vlídní  k sobě i k druhým.

Využívejte služeb provozoven, o nichž víte, že postupují dle tohoto manuálu. Vyhnete se tak problémům s poskytovateli služeb, kteří mimořádná opatření zneužívají k neoprávněným zásahům do Vašich práv. Upozorňujeme, že k poskytnutí služeb za současné situace není možné žádného provozovatele donutit.  Nikdy nevstupujte do provozovny, pokud vykazujete příznaky respiračního onemocnění.

Dle aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví je zákazníkovi zakázáno vstoupit do provozovny, pokud vykazuje příznaky nemoci covid-19 nebo nesplňuje podmínky dle bodu I/16 mimořádného opatření. Provozovatel je povinen splnění podmínek kontrolovat a zákazník je povinen splnění prokázat; pokud vstupuje zákazník do provozovny pouze za účelem nákupu jídla s sebou, kdy toto jídlo nebude zákazníkem konzumováno ve vnitřních ani vnějších prostorech provozovny, splnění podmínek dle bodu I/16 mimořádného opatření provozovatel nekontroluje. S ohledem na to:

Vstupem do provozovny a projevem vůle přijmout službu (např. objednáním a usazením) provozovateli potvrzujete, že podmínky pro vstup splňujete, neboť, pokud byste podmínky nesplňovali, do provozovny byste nevstupovali a neprojevili byste vůli přijmout službu. Personál provozovny uvedené kontroluje. Provozovatel však nemá jakoukoli povinnost vést evidenci kontrolovaných osob, ani pořizovat jiné obdobné záznamy. Dále provozovatel nemá ani stanoven postup, jakým způsobem bude kontrola probíhat. Způsob provádění kontroly je tak vždy na rozhodnutí provozovatele, případně na dohodě provozovatele a zákazníka.

Osobní komentář:

Ústava ve své části, kterou tvoří Listina základních práv a svobod  čl. 1 říká, že: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“, a také odporuje  požadavkům na zacházení s citlivými údaji, mezi které patří i informace o zdravotním stavu.  K oprávěnosti kontroly vydal stanovisko  i Úřad na ochranu osobních údajů  a Evropský sbor pro ochranu osobních údajů. Obě instituce současně zdůraznily, že používání digitálního zeleného certifikátu nesmí v žádném případě vést k přímé nebo nepřímé diskriminaci fyzických osob.

Není možné, aby stát  diskriminoval své občany. To tady již jednou bylo. Vypadá to tedy, že i v listopadu 2021 se budeme muset aktivně starat o zachování svého  zdraví a  občanských svobod daných ústavou.

Děkuji za pochopení.
Jana Víchová
Pokud by vás zajímal právní pohled ze kterého vycházíme, najdete jej zde:
https://www.prolibertate.cz/

Děkujeme že s námi tvoříte děčínskou kulturní kavárnu.

Za celý tým Coffee & Books
Jana, Honza a Martina

Tagy