weby pro nejsevernější čechy

Křinické mihule se vracejí nad Horní splav

V národním parku České Švýcarsko proběhl na Křinici v uplynulém týdnu přesun kriticky ohrožených mihulí potočních. Správa parku odlovila 235 larev mihulí v oblasti Zadních Jetřichovic, které po přesunu byly vypuštěny na soutoku Brtnického potoka s Křinicí. Mihule se tak dostaly nad migrační překážku tvořenou jezem Horního Splavu[1] a mohou obsadit teritoria před touto přehradou. Mihule se v horních partiích toku Křinice kvůli jezu již nevyskytovaly. Vypouštění larev mihule potoční do Křinice nad Horním splavem (Foto: Jan Honzík) “Z turistického hlediska stále potřebný jez Horního splavu na Křinici je překážkou, která mihulím i jiným rybám znemožňuje přirozenou migraci v rámci tohoto hraničního toku, pomoc ze strany člověka je zde proto žádoucí,” říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Larvy mihulí jsme přesunuli na místa nad jezem, kde dřívější monitoringy rybí fauny prokázaly jejich absenci.”

Populace mihule potoční v Křinici byla výstavbou jezu[2] usnadňujícího v minulosti plavení dříví rozdělena na dvě části. Mihule nad jezem postupně vyhynuly, značný podíl na tom mělo velké znečištění vody v Křinici před rokem 1989, způsobené vypouštěním průmyslových odpadních vod z podniků v Krásné Lípě. Populace mihulí pod jezem zůstala díky značné samočistící schopnosti toku zachována a je dnes dostatečně silná, aby ji zásah v podobě odlovu larev neohrozil. Díky přesunu se mihule mohou opět rozšířit na celý tok Křinice. 

Přesun mihulí potočních je dalším z opatření projektu Podpora ohrožených autochtonních druhů ichtiofauny Českého Švýcarska, financovaného z operačního programu Životní prostředí. Kromě mihulí program pomáhá také lososům obecným, střevlím potočním, lipanům podhorním, ve stojatých vodách pak karasům obecným. 

Poznámka:

[1] něm. Obere Schleuse 

[2] První dřevěný jez byl postaven již v roce 1567, v letech 1816/17 byl nahrazen jezem kamenným.

Tomáš Salov

tiskový mluvčí a vztahy s veřejností

tel.: +420 737 276 865

 

Larvy mihule potoční (Foto: Jan Honzík)