weby pro nejsevernější čechy

Rescue Patrol 2013

Pokud se budete od dneška (úterý 10. září 2013) do konce týdne pohybovat v České Kamenici a jejím poměrně širokém okolí, připravte se na zvýšený počet záchranářů, zdravoťáků, hasičů, vojáků a prostě všech, kdo patří do skupiny IZS ČR a jim podobných. Důvodem je 14. ročník cvičení Rescue Patrol, úžasné a velmi náročné akce pro záchranáře nejen z domácích luhů a hájů (letos jsou ze 12 přihlášených 2 týmy z Německa a 3 ze Slovenska). Citujme oficiální informace: Cvičení je zaměřeno především na mimořádné události (přírodní i průmyslové katastrofy, hromadná neštěstí s velkým výskytem poraněných osob), klade si za cíl umožnění společné práce všech zúčastněných složek a zkvalitnění jejich vzájemné spolupráce při skutečných zásazích. V průběhu cvičení také dochází k testování jednotlivých částí nového vybavení, které záchranné složky pořizují dle své odbornosti a které jim umožňuje efektivněji a rychleji pomoci postiženým osobám. Cílovou skupinou jsou základní složky IZS ČR, ostatní složky IZS ČR, Armáda ČR, záchranné týmy ze zahraničí a dobrovolné organizace věnující se předlékařské první pomoci. 

Letos akce probíhá pod záštitou ústeckého hejtmana Oldřicha Bubeníčka, který se osobně dostavil na dnešní slavnostní zahájení. Spolu s ním účastníky cvičení v 10:00 v kulturním domě v České Kamenici přivítala starostka města Ing. Hana Štejnarová a další významné osoby (ústecká záchranka, ústecká policie, krizový štáb kraje…).

Pokud i letos bude část cvičení stejně jako v minulých letech koncipována jako „mediální“, pokusíme se na ni dostat a pořídit pár obrázků. Zatím tedy jen ono oficiální zahájení: