weby pro nejsevernější čechy

Drobotina na dopravním hřišti

Někdy opravdu stačí pár písmenek. Elektronicky ke mně dorazila výzva, že se něco 17. května 2012 děje, tudíž neváhám, a vyrážím na dopravní hřiště ve VDF. Zvací text vypadal nějak takto:

Napsaly jsme si projekt na město, dostaly jsme dotaci na koloběžky a odměny a ve spolupráci s městskou policií a s hasičema probíhá akce na dětském dopravním hřišti. Předcházel tomu celotýdenní program v MŠ – výroba dopravních značek, podle kterých budeme jezdit na zahradě školky, znalost dopravních prostředků, plnění ,,Desatera cyklisty“ v kterém jsou zahrnuty základní pravidla při používání veřejné komunikace. Včera jedno oddělení, dnes ve čtvrtek 17. května 2012 začínáme kolem 9:30 s tím druhým. Ještě se sluší dodat, že začátkem května byla dokončena rekonstrukce světel a vybavení hřiště, ale nebyly dokončeny opravy povrchů, na to v současné době nejsou peníze.

Mrňata byla na místě seznámena s příslušníky městské policie, jejich vybavením a úkoly, poté pod vedením velitele MP Martina Špičky obkroužila hřiště a dostala výukovou lekci ze silničního provozu. A pak už nejrůznější dopravní prostředky drandily na všechny strany…

Tagy