weby pro nejsevernější čechy

Hejbněme kostrou 2021

Cílem projektu je zapojit děti-žáky do volnočasových aktivit.

V rámci workshopů v měsíci září a říjnu se seznamovali nejen s běžnými hrami, ale i s těmi netradičními (základní pravidla, hra). V průběhu nejen volných dnů se žáci zapojili do jednotlivých aktivit, které přinesou rozvoj jejich pohybových dovedností, soutěživost, spolupráci a kohezi skupiny. Žáci si zaběhali, zaskákali, zaházeli (atletika), vyzkoušeli (korfbal), zastříleli (ze vzduchovky), zahráli (streetbal). Cílovou skupinou jsou žáci 1. – 7. ročníku, v případě zájmu i žáci vyšších ročníků.

Všechny aktivity patří do skupiny udržitelných, proto se žáci s nimi budou setkávat i v budoucnu, v hodinách tělesné výchovy, volnočasových aktivit, kroužků.

Projekt je financován z dotačního programu „Volný čas 2021“ Ústeckého kraje.

ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469

Tagy