weby pro nejsevernější čechy

V Krásné Lípě proběhne konference Prolínání světů. O čem to bude nám řekla Irena Kubicová

S Irenou Kubicovou jsme se sešli v Křinickém pivovárku v Krásné Lípě. Tahle příležitostná herečka a momentálně matka na plný úvazek se rozhodla uspořádat v říjnu ve výběžku první konferenci Prolínání světů  (letos mužského a ženského), a chtětěli jsme vědět o co půjde. Když jsme skončili, přišel k našemu stolu týpek od vedle a povídá: „Nechtěl jsem vás poslouchat, ale znáte to, v hospodě je všechno slyšet. A tohle bylo moc zajímavý… Kdy že ta konference bude?“ Tak si to přečtěte, třeba vás to bude taky zajímat. A konference bude 19. října. Kde se vzal nápad na konferenci Prolínání světů?
Vloni jsem se zúčastnila jednoho ženského projektu, který nabízí „ ve velkém“ různé kurzy. Zabývám se, a sama žiji, spoustou ženských témat . Zajímá mě, co ženy ovlivňuje, co a jak v různých životních etapách prožívají a jaké jsou možnosti lépe formovat jejich život a uvědomovat si sebe sama, svůj vnitřní prostor, a tím vlastně lépe žít.
Uvědomila jsem si, že ženy mají více zřejmých možností jak se rozvíjet. Víc se scházejí, umí lépe komunikovat než muži, drží víc pospolu. Chtěla jsem proto udělat něco vyváženého. Pro muže a pro ženy. A napadlo mě udělat konferenci. Navíc v každé ženě je kus muže a naopak.
Impulsem k tomu je ukázat lidem, že existují cesty, které jim mohou pomáhat k plnějšímu životu.
Takže Prolínání Světů … letos toho mužského a ženského. V nás samých, v našem manželství, partnerství a vztazích vůbec.
Takže tohle je jenom začátek?
Ano, když ta konference bude úspěšná v tom smyslu, že bude samouživitelná, může mít pokračování v dalších ročnících, kde se mohou prolínat úplně jiné světy.
S jiným přesahem.
Prostě podstatou je hledat věci, které nás spojují, protože těch, které nás rozdělují je všude mnoho.

irena2
Ženy jsou z Venuše, muži jsou z Marsu? Není tenhle rozpor mezi muži a ženami trochu uměle vytvořený? Připadá mi, že než se začaly psát a vydávat tyhle knihy, ten problém tu nebyl a nebo zdaleka ne tak nafouknutý.
Tradiční role jsou pořád dané, ale v reálném životě se to často stírá.
My vyžadujeme, jako ženy od mužů, aby byli muži nositeli materiálních hodnot, síly a opory, ale zároveň, aby byli vůči nám empatičtí, aby se dokázali postarat o naše děti, aby si s námi povídali.
A tím pádem se na nás jako na ženy přelévá část toho jejich dílu… Protože ten muž nemůže mít tu kapacitu dvojnásobnou. On má jenom jednu.
Ženy dnes chodí do práce víc, než ženy chodily dříve, před desítkami let, a doplňují zase ten díl materiální odpovědnosti.
A teď jak se v tom vyznat?
Znám spoustu žen, které „jedou“ na – já tomu říkám, mužskou energii, na mužský princip tím, že jsou dlouho samy a nemůžou si najít muže, protože mu svým stylem nedovolí být muž.
Ony jsou strašně „mužský“. Jsou úspěšné, vzdělané, bydlí ve svém bytě, jsou soběstačné. Chlapy možná do určité míry tenhle model fascinuje, ale doma ho mít nechtějí. Tím nechci říct, že chtějí domácí puťky, ale je to všechno o vnitřním vyzařování, o tom vracet se k ženství, k ženské podstatě a k mužství a jeho podstatě, ale v současné době a za současných podmínek.
Ženy jsou většinou lepší než chlapi, to je jasný, ale ten trend, o kterém mluvíš je patrnější ve městech. Jak jsme na tom na vesnici?
Nemyslím si, že ženy jsou lepší než muži! Když sleduji svoje okolí a lidi co jsou mi blízcí, tak vidím, že je potřeba, a to je předmětem té konference, aby ženy byly ženy a aby přenechaly to, co je mužské mužům a aby to bylo vědomé.
A samozřejmě obráceně.
Je to strašně individuální, každý má svůj příběh, který je třeba respektovat.
Většina úspěšných žen, které nemají muže ho nemají proto, že mu nedovolí být mužem.
Protože ony samy jsou mužem. A muži často vnitřně neopouští svoje maminky, a proto si najdou novou „maminku“-svoji ženu a to je špatně.

irena3
Může taková konference nějak pomoct?
Je to ochutnávka.
Tyhle modely chování přeci ale zažíváme odmala doma, v rodině. Těžko říct, jestli by mě nějaká přednáška ovlivnila natolik, že bych se snažil dělat něco hodně a soustavně jinak.
Konference nikoho nespasí. Červená nit, která by se měla celou konferencí linout je vzbudit zájem a zvědavost.
Aby lidé odcházeli se zájmem něco se sebou dělat, pokud to potřebují. Už jenom to, že si třeba vyhledají další literaturu, přečtou knihu a nebo navštíví nějaký další seminář může být pozitivní. Začnou se sebou něco dělat.
Jestliže ženy přebírají mužské role, dělají někde chybu muži?
Zaprvé jim to sami přepouštějí.
Svět je vnímaný patriarchálně, ale podle mě to mají muži v životě těžší … to je odvážný tvrzení, viď? Říkám to proto, že si myslím, že jsou víc ztracení.
Jedou na úspěch, peníze, uznání ve vnějším světě, ale když potom u nich v životě dojde k nějaké krizi, vyrovnávají se s tím daleko hůř než ženy.
Nemůžou prostě jít lovit toho mamuta.
Když za mě žena převezme moji roli, tak ji vlastně rád přenechám, protože mám volno…
Jo, je to tak)
Záleží na tom, jak jsi to měl doma, jestli byl tvůj otec dobrým vzorem na to být muž a tak dále.
Nicméně ani tohle není nepřekonatelná překážka. Dají se i zpětně dělat rituály přechodu z puberty do dospělosti, jaké dělaly prastaré národy.
Iniciační rituály, které měly svůj hluboký význam. O tom na konferenci taky bude řeč, že muž něco vykonal a byl to přechod od někud někam. Vykonal to vědomě a šel do další etapy. Tohle mužům hodně chybí.
Když jsem dělala na facebooku anketu, kdo byl či je mužům vzorem … zajímalo mě, jestli je to pro někoho otec. A většinou to tak mezi mými přáteli nebylo, anebo to nenapsali. Otcové dnešní mladší generace vyrůstali v komunismu a ti chlapi tenkrát se neměli příležitost takhle etablovat. Nedávám jim to vůbec za vinu, konstatuji, většinou to nedostali ani od svých otců.
Většinou je to tak, že když tu moudrost někdo dostal, dává to dál automaticky. Není to žádná věda, je to jenom životní postoj, který prochází rodem.
A když to tam není, je fajn, aby si muži ty rituály udělali a šli na nějaký takový seminář, kde jim to vysvětlí. A mohou si to rovnou zkusit, zažít.
Je spousta rozvedených manželství, děti většinou připadnou matkám, které se na ně upnou. A otec si pořídí další rodinu… Takže se točíme v kruhu? A zbývají nám tedy konference a přednášky? Chlapec/chlap zajde na přednášku o rituálech, říká si hmmm, to je zajímavý, ale pak se vrátí domů k mamince, kde má připravenou večeři a pantofle, lehne k televizi a nemá vlastně proč se k nějakým rituálům vracet. Má svoje osvědčené a pohodlné.
Ano. Tomu já říkám mamahotel.
Je tu něco, co by je postrčilo, aby se začali měnit?
Většinou je to krize v partnerském vztahu.
Krize v partnerském vztahu nás může zachránit?
No určitě!
To může lidi posunout, pokud jsou schopni se na sebe podívat nějakým kritickým pohledem, tak ano.
Nechybí klukům třeba vojna?
Já jsem vojnu nezažila a jsem ta generace, kdy ani muži mého věku ji nezažili a myslím, že ne. Ale co slýchám, byla to spíš buzerace a to nemá s autoritou, jakou mám na mysli, nic společného. Mám na mysli autoritu, kdy k někomu vzhlížíš, ne že bys ho chtěl úplně kopírovat, ale máš vzor, který tě inspiruje.
A to myslím na vojně nehrozí.
Ano, byly to ztracené roky, ale člověk se dostal do prostředí, kde musel fungovat bez ohledu na svojí historii a vazby …
Jako myšlenka dobý, ale to provedení … no)
Já jsem byla a jsem skaut…a když na to nahlížím takle, tak skauting takto funguje. Pro děti z neúplných rodin mohl vedoucí, kolektiv fungovat nějak zástupně. Když nemáš dobrý vzor v rodině, můžeš ho mít v dobrém trenérovi, vedoucím, učiteli nebo tak nějak.
Když jsi chtěl získat tři orlí pera (skautská zkouška), byly to vlastně také ritály. Den jsi strávil na samotce, den bez jídla a den jsi mlčel… Tohle je příklad, který měl význam nejen pro lidi, kteří mají rozbité rodinné zázemí, ale i pro ty, kde bylo všechno v pořádku.
Vzor může být i učitel, ale v dnešním přefeminizovaném školském systému, škoda, že jich není více.
Proto jsem vlastně vnímala, že to mají muži těžší a nechtěla jsem udělat jenom ženskou konferenci.Vnímám ji jako vzdělávací a seberozvojovou.
Ženy k tomu tíhnou, muži méně. Myslím, že je to škoda.
Možná by se jim líp žilo, kdyby dokázali lépe komunikovat a naučili se lépe rozumět sami sobě, svým potřebám. A vyjadřovat co cítí.
Nejsou v tomhle chlapi prostě nastaveni jinak?
Jsou. Jsou víc v hlavě než v srdci, pokud to mám zobecňovat, ale v každém z nás je kus muže a kus ženy.
I chlapům se uleví, když si pobrečí. Ale oni se za to stydí.
A jak je na tu konferenci dostaneš?
Já myslím, že příjdou s těmi partnerkami. Myslím, že tam bude samozřejmě víc žen než mužů, to ano. A ocením, když muži přijdou.
Uvidíme.
A ty příjdeš?
Uvidíme)

prolinani