weby pro nejsevernější čechy

Slet čarodějnic

Ve školní družině malé i větší holčičky z první a druhé třídy tvořily obraz sletu čarodějnic do výtvarné soutěže, kterou vyhlásil DDM.

Posuďte… Jako by to byly naše fotografie. :o)))

V temném lese stojí hrad, cestu k němu nechtěj znát,
kvílení a častý dým…copak stojí, za tím vším?
V temné noci v mlze husté, vrzne brána, kocour prskne,
sýček houkne, z kotle dým, na obloze tmavý stín.
Nahrbené postavy v dlouhých pláštích, s košťaty,
zdobí šaty pavučinou, přišívají záplaty.
Trénují i ladný let na košťatech na svůj slet,
mladé, staré, střední věk mají všechny jiný svět.
Vyznají se v bylinách, lektvarech a dřevinách,
knihy kouzel dobře střeží, ukryté jsou v hradních věžích.
Koncem dubna mají svátek, slety k ohňům, spousty hrátek,
tanec vzduchem, kouzel noc, zase jich tu bude moc.

Vychovatelky H. Špergová a J. Vojáčková
ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

Tagy