weby pro nejsevernější čechy

Tip na deštivý den: Výstava o světelném znečištění

Oblast národních parků České a Saské Švýcarsko se na první pohled jeví být v porovnání s většími městskými aglomeracemi světelným znečištěním relativně nedotčena. Skutečný stav věcí se rozhodl změřit projektový tým vedený Miladou Moudrou, a to v rámci projektu Výzkum a popularizace světelného znečištění IV podpořeného z programu Think Big od Nadace Telefónica. Aktuální výsledky svého výzkumu tým prezentoval na konferenci pořádané ve spolupráci se správou národního parku a obecně prospěšnou společností České Švýcarsko dne 11. září 2013.
“Mezi hlavní projevy světelného znečištění patří pronikání světla do příbytků, oslnění, osvětlení míst, kde to není žádoucí, změna krajiného rázu, narušení ekosystémů a závojový jas oblohy populárně označovaný jako světelný smog,” říká vedoucí projektového týmu Milada Moudrá, a dodává: “Ochraně nočního prostředí je u nás v současné době bohužel věnována minimální pozornost, pokud vůbec nějaká.”

kolaz
V Českosaském Švýcarsku provedl projektový tým pomocí speciální měřící techniky měření a dokumentaci světelného znečištění na devíti lokalitách. Konstatuje, že národní park České Švýcarsko představuje v rámci regionu oblast s poměrně zachovalým nočním prostředím, což je v České republice spíše výjimkou, než pravidlem. Současně však upozorňuje na skutečnost, že další vývoj v oblasti bude závislý zejména na pozornosti věnované nočnímu osvětlování a jeho dopadům.
“Málokde je v noci taková tma a hvězdy tak dobře viditelné, jako právě v Českosaském Švýcarsku. Určitě by bylo dobré, kdyby tento stav zůstal zachován i pro budoucnost,” shrnuje Milada Moudrá.