weby pro nejsevernější čechy

V Loretě se koncertuje pro záchranu klavichordu

V rámci Loretánské noci 2012 do Rumburku zavítá v pátek 18. května do rumburské Lorety pražský komorní soubor Ritornello na benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován na záchranu nejstaršího klávesového nástroje Šluknovska, tři sta let starého klavichordu ze sbírek rumburského muzea. Cenný strunný nástroj byl zhotoven patrně v 1. polovině 18. století ve Vídni. Na Šluknovsko se dostal počátkem 20. století coby součást sbírky krásnolipského hudebního skladatele Augusta Stradala.

[issuu viewMode=singlePage width=420 height=594 embedBackground=%23000000 backgroundColor=%23222222 documentId=120518102232-e2de407974dd4901a070fda14d539b26 name=loretanska_noc_12 username=marekdousa tag=loreta unit=px v=2]
Duchovním otcem restaurování barokního klavichordu z rumburského muzea je varhaník, hráč na klavichord a muselaar – virginal Tomáš Flégr. „Celkové předpokládané náklady na restaurování jsou tři sta tisíc korun. Pokud se podaří získat polovinu z této částky, poskytne zbylé prostředky Ministerstvo kultury ČR. Během dosavadních osmi benefičních koncertů se od dárců podařilo shromáždit 32 000 Kč. Restaurování strunného nástroje o délce 1,5 m a šířce 0,46 m má proběhnout v dílně nizozemského odborníka Sebastiana Nuñeze,“ uvedla Ester Sadivová z rumburského muzea. Po své záchraně se klavichord stane součástí nové hudební expozice rumburského muzea, která se zaměří na hudební minulost Šluknovska. Sbírkové předměty představí nejen osobnost Augusta Stradala (1860–1930), posledního žáka hudebního skladatele Franze Liszta, ale i dalších význačných hudebníků regionu. Na zrestaurovaný unikátní klavichord bude možné opět hrát. V rumburském muzeu se v budoucnu počítá s pořádáním letního klavichordového festivalu.
Komorní soubor Ritornello z Prahy vystupuje pod uměleckým vedením Michaela Pospíšila. Zabývá se hlavně interpretací hudby 16. a 17. století. Členové souboru hrají na historické nástroje a jejich věrné repliky. V rumburské Loretě zazní hodinový pořad „Majáles, toť jest Máj a Les“. Česky a latinsky zpívané renesanční a barokní písně doplní hra na šalmaj, flétny, loutny a barokní kytaru. Soubor Ritornello dosud vydal osm kompaktních disků.
Devátý benefiční koncert pořádá Římskokatolická farnost – děkanství a Oblastní muzeum v Děčíně, pobočka Rumburk v pátek 18. května od 21. 00 hod.Vstupné na koncert je dobrovolné.