weby pro nejsevernější čechy

Z Pohádky do pohádky

Tak se jmenuje projekt, kterým chce ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneš zapojit seniory z varnsdorfské Pohádky do aktivit školy.

Po první části, kterou byla cestovatelská beseda Orbis pictus, navázali žáci čtvrtého ročníku společným vyráběním a tvořením. Výrobky budou prezentovány nejen v rámci Školní akademie, ale i v rámci školních trhů. A jak vidno z obrázků, pod vedením paní učitelky Mgr. Nikol Rýznarové, se jim práce vydařila.

Projekt je spolufinancován z dotačního titulu Města Varnsdorf.

ZŠ Náměstí E. Beneše, Varnsdorf

Tagy