weby pro nejsevernější čechy

Vzpomínka na anglického sorabistu dr. Stonea

Datum 11. září je už dvě dekády připomínáno v souvislosti s teroristickým útokem na newyorské Světové obchodní centrum přezdívané „dvojčata“. Od loňského roku je toto datum (nejen) pro mne spojeno s úmrtím sorabisty a přítele dr. Geralda Stonea.

O anglickém sorabistovi, profesoru oxfordské univerzity a členu Britské akademie dr. Geraldu Stoneovi jsem leccos slyšel už při prvních návštěvách Lužice na počátku 90. let 20. století. Osobně jsem ho mohl poznat 14. dubna 1998 ve varnsdorfském divadle, kam přijel se svou manželkou Věrou a lužickosrbským spisovatelem Křesćanem Krawcem na pozvání varnsdorfského Poetického studia Doteky, jež jsem tehdy režíroval. Besedu jsme nazvali „Národy a jazyky dnes i v budoucnosti“. Spolu s kolegou Martinem Loukou jsme měli vzácnou příležitost pořad moderovat. Na mou otázku, proč se zabývá lužickou srbštinou, G. Stone odpověděl, že si váží Lužických Srbů za to, že dokázali uchránit své starodávné zvyky a svůj jazyk. Všechny národní zvláštnosti považuje za obohacení našeho světa.

Rozhovor s ním zveřejnil Děčínský deník 18. dubna 1998. Zde je jeho úplné znění:

Stoneův zájem o slovanský svět začal na konci druhé světové války, kdy se seznámil se svou budoucí ženou Věrou původem z Ruska. S lužickou srbštinou se poprvé setkal až později při studiu němčiny a ruštiny. Zaujala ho natolik, že si pro svou disertační práci zvolil téma lexikální změny v hornolužické srbštině během národního obrození (1969). Později publikoval řadu prací na lužickosrbská témata. Pro anglické čtenáře vydal příručku o Lužických Srbech (The smallest Slavonic nation: the Sorbs of Lusatia. London: Athlone Press). Jeho asi nejdůležitější sorabistickou prací je oboustranný hornolužicko-anglický slovník (Hornjoserbsko-jendźelski słownik – Upper Sorbian-English Dictionary), vydaný v roce 2002 nakladatelstvím Domowina, na nějž v roce 2007 navázal anglicko-hornolužickosrbský slovník pro školy. Stone se zajímal nejenom o Lužické Srby, ale i o další malé slovanské národy. Své poznatky zpracoval v knize Slav Outposts in Central European History: the Wends, Sorbs and Kashubs(Slovanské výspy ve středoevropských dějinách: polabští a pobaltští Slované, Lužičtí Srbové a Kašubové), vydané londýnským nakladatelstvím Bloomsbury (2016). Působil rovněž jako popularizátor a recenzent – zveřejnil na osm desítek recenzí na lužickosrbské knihy. Za své sorabistické dílo se mu v roce 2019 dostalo nejvyššího lužickosrbského vyznamenání – Ceny Domowiny.

Gerald Stone nenavštěvoval jen Lužici, ale byl v kontaktu i s potomky Lužických Srbů v zámoří, zejména v Texasu. Ve své vzpomínce v časopise Rozhlad zmiňuje Weldon Mersiovsky (žije v texaské německé osadě a vedle lužickosrbských předků má také české kořeny) mimo jiné Stoneův (nedokončený) překlad knihy Trudly Malinkowé Serbske pomniki do angličtiny.

S Geraldem Stonem jsme od jeho varnsdorfské návštěvy byli v písemném kontaktu. Příležitostně jsme spolupracovali a vyměňovali si knihy o Lužici. Osobně jsem mu velmi vděčný za revizi anglického překladu mého básnického cyklu Cestou boleti a víry.

Dr. Gerald Stone zemřel 11. září roku 2021 ve věku nedožitých 88 let. Sorabistika v něm ztratila neocenitelného zastánce a propagátora slovanské kultury v anglofonním světě a já přítele, jakých za život nepotkáme mnoho

Pro Výběžek připravil: Milan Hrabal

STONE, Gerald Charles,  dr. FBA (*22. srpna 1932 – †11. září 2021) historik, jazykovědec, slavista. V letech 1966-71 přednášel na Nottinghamské univerzitě, 1971-1972 byl asistentem ředitele výzkumu na Cambridgské univerzitě, 1972-1999 přednášel na Oxfordské univerzitě, kde byl členem a učitelem Hertford College. Jako emeritní člen poté pokračoval ve výzkumu historické lingvistiky slovanských jazyků, zejména kašubštiny, polštiny, ruštiny, slovinštiny a lužické srbštiny. Zabýval se především zájmenným oslovením, jazykovými kontakty, dialektologií, etymologií, jinak také slovanským substrátem v dolnoněmčině. Zasloužil se o zavedení polštiny do oxfordských osnov moderních jazyků a byl jazykovým konzultantem Oxfordského slovníku angličtiny. V roce 1992 byl zvolen do Britské akademie do sekce lingvistiky a filologie. V roce 2019 byla jeho sorabistická práce oceněna Cenou Domowiny. Přehled jeho sorabistických prací je uveřejněn zde ->