weby pro nejsevernější čechy

Aktuálně o projektu restaurování klavichordu v Rumburku

S potěšením můžeme oznámit, že patnáct benefičních koncertů uspořádaných na záchranu vzácného klavichordu ze sbírky rumburského muzea a Vaše dary přinesly částku 113.148 Kč, která bude využita pro první etapu restaurování nástroje ve známé cembalové dílně Jan Bečička – Stanislav Hüttl – Petr Šefl v obci Bystřec (www.harpsichord.cz), kam byl klavichord již převezen.  V tuto chvíli probíhá odborná expertíza nástroje a věříme, že se dočkáme očekávaného výsledku a nástroj bude také přesně určen. Zatím všechny idicie nasvědčují, že tento projekt bude velmi úspěšně završen a klavichord znovu ožije a zaskví se v původní něžné kráse.
Jménem všech organizátorů sbírky si dovoluji znovu srdečně poděkovat za Vaše otevřené srdce a dopřání sluchu našim prosbám o pomoc při záchraně kulturního dědictví. Zůstává neskromným přáním, abychom byli vždy schopni se vzájemně najít a semknout, když bude potřeba.

Děkujeme Vám! Kulturnost tímto stále vítězí, což je dobré znamení. (Děkujeme rovněž jménem Stradalovy pozůstalosti, která je vaší zásluhou opět „živá“.)