weby pro nejsevernější čechy

Den otců proběhl bez větších incidentů

Oslavy Dne otců, německy nazývaného Vatertag, proběhly letos v národním parku České Švýcarsko bez vážnějších incidentů. Ačkoli po některých výletnících zůstaly podél turistických cest odpadky, zejména prázdné plechovky od piva či láhve od alkoholických nápojů, byl průběh svátku v porovnání s jinými roky klidnější. Veškeré zaznamenané přestupky strážci vyřešili napomenutím, bez uložení pokuty. Policisté přišli ke slovu v Edmundově soutěsce ve Hřensku, jejíž uzavřený prostor nástupiště lodiček odmítala ve večerních hodinách opustit skupina náctiletých ´otců´. Odpadly však především projevy závažného vandalismu. Správa národního parku připisuje zlepšení situace zejména dlouhodobé koordinaci práce strážní a informační služby s kolegy v národním parku Saské Švýcarsko, ale také společným pochůzkám s Policií České republiky, která pomáhá při řešení závažnějších přestupků.  „Oslavy Dne otců spojené se značnou konzumací alkoholu sledujeme my i naši němečtí kolegové dlouhodobě se znepokojením,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a doplnil: „Společně s německými strážci a policisty se snažíme o takovýchto exponovaných dnech posílením služeb minimalizovat nejen rušení přírody, ale také zajistit nerušený pobyt těm návštěvníkům, kteří přicházejí skutečně za krásami pískovcového území.“

Němci Den otců slaví vždy o svátku Nanebevstoupení Páně, který letos připadl na 17. května. Ačkoli německý svátek na první pohled nemá s ochranou přírody mnoho společného, je v oblasti Českosaského Švýcarska pravdou opak. Němečtí otcové volného dne často využívají pro výlety do přírody a určitá část těchto návštěvníků oslavy spojuje s neumírněným požíváním alkoholu.