weby pro nejsevernější čechy

Podzimní prázdniny v Jizerských horách na chatě Ahoj (27. – 30.10.2013)

Podzimní prázdniny se některé děti, které navštěvují Salesiánský klub mládeže v Jiříkově a děti z Dětského domova v Lipové, rozhodly strávit v Jizerských horách na chatě Ahoj. Všichni jsme se dne 27.10.2013 v 8:00 hodin, sešli na nádraží v Rumburku a poté jsme se vydali vlakem směr Liberec. Děti byly plné očekávání a vedoucí možná plni obav, jak náš velkolepý pobyt dopadne. V Liberci nás čekal ještě jeden poslední přestup, a to cesta do Bedřichova autobusem, nahoru do kopce vstříc novým zážitkům. Děti si trochu povzdechly: “ jak je to ještě daleko!?“ Po chvíli se před námi otevřela nádherná podzimní krajina Jizerských hor v jejímž kouzelném náručí se po chvíli ozvalo „AHOJ“ místní chaty, kdy jsem se všichni ubytovali. Všichni se začali postupně seznamovat se svými pokoji, ale nejvíce se stejně těšili na oběd, který už voněl jako doma. O kuchyni se velice dobře starali naše kuchařky s hlavní vedoucí Lídou Dvořákovou, která děti nejen krmila, ale i o ně pečovala.

Po dobrém obědě jsme se všichni vydali na první výlet do krajiny, která okouzlí svou krásou hned na první pohled. Některé děti si nenechaly ujít výšlap na rozhlednu Slovanka, která skýtala nádherný pohled do krajiny. Děti čekaly po cestě na Slovanku taktéž první hry. Den se nenápadně chýlil ke konci a brzo byla tma, ale naše svěřence to v žádném případě neodradilo od her, vzájemného poznávání a toho, co patří ke každému správnému pobytu na horách. Kolem půl jedenácté k překvapení všech vedoucích, děti ztichly a první den zvolna usínal. V tento večer jsme ještě byli poctěni návštěvou delegace s Dětského domova v Lipové, kteří se přijeli podívat a taktéž přivezli i vedoucího Aleše Hofmana, který měl na starosti svou skupinu dětí s DD Lipová Druhý den byl opět plný výletů po okolí, kde jsme navštívili známá místa Jizerských hor. Děti i ty nejmenší statečně zvládly celou trasu. Někteří si v Šámalově chatě, nechali dát turistické razítko. Po nemalých kilometrech jsme se vrátili na „Ahojku“ a děti plné elánu se pustili s vervou do dalších her. Třetí den nás uvítal trochu deštivým úvodem, ale kreativita dětí se mohla projevit v sérii pantomimických scének, které nás všechny velmi pobavily a rozesmály. Jakmile se ukázalo slunce, mohli jsem opět všichni zase rychle ven a byl samozřejmě výlet a poté hry na louce. Všichni se aktivně zapojovali a atmosféra byla velice přátelská. Předvečer našeho odjezdu se realizovala tolik obávaná stezka odvahy, která byla samozřejmě jen pro odvážné. Děti se lekaly, pištěly nebo jen tak prošly, jako že nic :) Stezka byla krásně osvícená svíčkami, aby se nikdo neztratil. Večer proběhl trochu posmutněle, a to vzhledem k blížícímu se odjezdu. Ve středu dopoledne na nás zbyl jen úklid a zabalit věci. Zavolat chatě Ahoj „tak ahoj příště!“.

Díky dětem a vedoucím se podařila vytvořit velice hezká atmosféra v průběhu celého pobytu, nebyla zde žádná bariéra mezi dětmi, které mají odlišné prostředí pro svůj vývoj. Doufáme, že to nebyla první ani poslední akce s DD Lipová. Tímto bych chtěl taktéž poděkovat všem vedoucím, dobrovolníkům a přátelům, týmu z DD Lipová, dále Radku Fryčovi a Petru Markovi, kteří se podíleli na realizaci a vzniku této podařené pobytové akce.

Za celý tým děkuje Alex Postler.