weby pro nejsevernější čechy

Svatomartinský průvod 2013 v Jiříkově

V aktuálních pozvánkách vás chceme nalákat na pondělní průvody za bílým koněm, ale třeba v Jiříkově už mají tuto listopadovou akci za sebou. Vypůjčíme si tedy text a jednu fotku od pana Petra Wittgrubera:

V sobotu 9.11.2013 jsme se sešli u fary a krátce po čtvrté se celý průvod i se svatým Martinem na bílém koni vydal do filipovské baziliky, kde už nás očekávaly dětské sbory Sluníčko a Slavíček, děti ze ZUŠ Rumburk s připraveným vystoupením. Program zahájil páter Kujan a děti z dramatického kroužku SKM scénkou o Martinovi a žebrákovi. Po ukončení před basilikou rozdávala paní Lída Dvořáková martinské makové a oříškové rohlíčky, které sama napekla. Podle tradice se právě o tento rohlík máme s někým rozdělit. Potom celý průvod opět vyrazil do Jiříkova tentokráte za světla hvězd, loučí a lampionů. Veliké poděkování patří manželům Lídě a Janu Dvořákovým, dobrovolníků Salesiánského klubu mládeže, kteří toto vše zorganizovali, všem účinkujícím dětem a sborům, městu Jiříkov za finanční podporu a také jiříkovským hasičům a městské policii, kteří nás doprovodili.

Co říkají legendy: Voják Martin žil skromně a pokorně, což také dokazuje symbolický čin, díky němuž se stal tak známý. Došlo k němu v Amiensu u jedné z městských bran v roce 335 za jednoho velmi mrazivého zimního večera. Martin se tudy na koni vracel do vojenského tábora. U brány ho oslovil polooděný žebrák a prosil o almužnu. Protože u sebe Martin neměl ani peníze, ani jídlo, zprvu nevěděl, jak by člověku pomohl. Tu ho však napadla myšlenka a tak vzal svůj velký důstojnický plášť a rozdělil ho svým mečem napůl. Polovinu pak hodil žebrákovi třesoucímu se zimou, aby se aspoň trochu zahřál. Legenda dále vypráví, že Martin spatřil příští noc Ježíše, který byl oděn půlkou pláště. A uslyšel, jak Ježíš říká andělům: „Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na cestě ke křtu.“ Tato Kristova slova znamenají to, co je napsánu v evangeliu: „Cokoli učiníš jednomu z mých nejmenších bratří, pro mě jsi učinil.“ – zdroj Wikipedia

A fotky z akce jsou k vidění zde.