weby pro nejsevernější čechy

Sluníčka v divadle

Jména zvučná a známá ve foyeru Městského divadla Varnsdorf vystřídala jména (zatím, většinou) méně známá – ve středu 23. května 2012 dopoledne tu proběhla vernisáž výtvarných děl dětí z mateřských škol na téma Sluníčko.
Jedna školka nedorazila prý tradičně, druhá škola nedorazila prý nečekaně, tak se alespoň ta drobotina do malého sálku vešla. Úvodní přivítání v divadle jeho ředitelem, vystoupení sborečku Zahrádka (pár písniček a tanečků), odměny pro vítěze výtvarné soutěže z rukou vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy a nakonec prohlídka vystavených prací.

Tagy