weby pro nejsevernější čechy

Učíme se jezdit bezpečně 2023

Dne 12. 4. 2023 proběhlo na dopravním hřišti města Varnsdorf zábavné, naučné a také sluncem prohřáté dopoledne plné dopravních předpisů a pravidel.

O tom, že dopravní výchova není jen nudné poznávání dopravních značek se děti z MŠ Sluníčko ve Varnsdorfu přesvědčily za pomoci žáků druhého stupně ZŠ Východní a za přítomnosti strážníka městské policie Varnsdorf. Akce nebyla soukromá, takže se v prostorách dopravního hřiště objevilo i několik kolemjdoucích, většinou maminek s malými dětmi, kteří se na malou chvíli k akci připojili třeba jen společnou jízdou na koloběžce či sledování průběhu akce.

Pan strážník nejprve děti poučil, a tak trochu si vyzkoušel, jak moc znají základní pravidla silničního provozu a byl vcelku mile překvapen, jelikož děti spolupracovaly a předvedly mu, že se s touto problematikou nesetkávají poprvé. Po krátkém úvodu a procvičení základních dopravních pravidel byly dětem zopakovány instrukce a mezitím si žáci ze ZŠ Východní připravili svá stanoviště.

Pan strážník spustil světelnou signalizaci a vše se dalo do pohybu. Děti dostaly za úkol při projíždění dopravního hřiště na svých koloběžkách a odstrkovadlech, nejen dodržovat stanovená pravidla a řídit se dopravním značením, ale také vyhledat několik stanovišť se zábavnými úkoly, za které sbíraly barevná razítka. Během průjezdu dopravního hřiště se děti seznámily s funkcí semaforu, kruhového objezdu, přechodu pro chodce či reflexních prvků.

Žáci ze ZŠ Východní se k mladším kamarádům chovali velmi ohleduplně a mile, a za to jim patří velký dík. Děti se snažily nasbírat všechna razítka a jejich získáním se také mnoho nového naučily. Na konci akce jsme byli všichni zase o něco bohatší, někdo o nové znalosti z oblasti dopravních pravidel, někdo o nové malé i velké kamarády ale všichni jsme získali příjemný pocit ze smysluplně a zábavně stráveného dopoledne.

Děkujeme zřizovateli Městu Varnsdorf za poskytnutí dotačního finančního příspěvku, ze kterého byly zakoupeny dopravní didaktické pomůcky, Městské policii Varnsdorf a ZŠ Východní z Varnsdorfu za skvělou spolupráci.

Napsala: Kristina Korbová

Foto: https://www.tomplesinger.com/

Tagy