weby pro nejsevernější čechy

Akce Městské knihovny Varnsdorf – květen 2023

Zveme na květnové akce do Městské knihovny Varnsdorf

 • v úterý 16.05.2023 od 18:00 hod.
  Petra Braunová
  Beseda známé spisovatelky, na které se dozvíte, jak vzniká knižní podoba Toulavé kamery, jednoho z nejoblíbenějšího pořadu ČT. Povídat bude také o své nové knize IBKA, kterou věnovala své mamince a kde popisuje své dětství a dospívání v neklidné době.
  vstupné dobrovolné
 • v úterý 23.05.2023 od 18:00 hod.
  Ota Pavel
  Beseda u příležitosti 50 let od úmrtí spisovatele, novináře a rybáře Oty Pavla (1930−1973), autora knih Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby, Dukla mezi mrakodrapy…
  Život a dílo oblíbeného spisovatele přiblíží Pavel D. Vinklát, publicista, pedagog a hudebník.
  vstupné dobrovolné

V prostorách budovy MCKV můžete zhlédnout výstavy:

 • Nepálíme odpady, aneb topíme s ohledem na druhé
  Nejlepší práce ze soutěže pořádané odborem životního prostředí MěÚ Varnsdorf
  v 1. patře do 30.06.2023
 • Okno do duše
  Nejlepší výtvarné práce z varnsdorfských základních škol
  ze 3. ročníku výtvarné přehlídky Jako Picasso pořádané ZŠ Východní.
  v přízemí do 14.7.2023

Informace o akcích najdete také na webu knihovny

Těšíme se viděnou v knihovně

Ing. Ilona Martinovská
ředitelka
Městská knihovna Varnsdorf
Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf

Tagy