weby pro nejsevernější čechy

Sykáček rezignoval, Rumburk bude mít starostu do 4. června

Včerejší rumburské zastupitelstvo (24/5) nakonec jednání přineslo očekávanou rezignaci starosty Sykáčka, který oznámil, že funkci složí k datu 4. června. Ve svém projevu zhodnotil svou práci v čele města, která trvala deset let a zopakoval důvody svého rozhodnutí. Situace ve vedení města se stala třeskavou vloni na podzim, kdy se se objevily první pochybnosti o rovném zadávání zakázek (na opravu mostků) a jednání vyvrcholilo prvním návrhem na převolení statutárních zástupců i rady města a letos zjara pokračovalo neschválením zakoupení a zprovoznění systému EZAK, který by snad jednou provždy umožnil zakázky zadávat naprosto korektně a průhledně. Jaroslav Sykáček prohlásil, že není možné ve funkci starosty setrvat, když nemá podporu zastupitelů z koalice, která ho do funkce instalovala a na hlasy opozice se také nemůže spolehnout. Momentální rozpoložení sil v rumburském zastupitelstvu (snažlili jsme se ho analyzovat tady) dobře ilustruje další bod jednání, který byl rovněž na pořadu dne a sice dovolení členů dozorčí rady Lužické nemocnice (kde je město hlavním akcionářem), kde Ladislava Pokorného (ČSSD) nahradil Jan Pospíšil (ODS) (!!!), tedy vlastně výměna muže, který je sice v koalici (de fakto však v opozici) za muže, který je v opozici (de facto však v koalici).

Tenhle tah rozhodně nahrává spíš spekulacím, než aby situaci stabilizoval.

Na dalším jednání, jehož termín zatím neznáme, se tedy bude volit nový starosta nebo starostka.