weby pro nejsevernější čechy

POMERANČOVÁ ODYSSEA – Od fantazie k formě a frázi

V galerijních chodbách Městského divadla Varnsdorf se v polovině léta 2023 objevily pomeranče.

Série dvaceti velkoformátových fotografií sdružených pod názvem Pomerančová odyssea doplňuje umělecký projekt Hany Strejčkové, ve kterém pozoruje pohyb linií a tvarů, aby následně odvodila vztah objektů a architektury k tělu performera. Básník Reiner Maria Rilke ve svých Sonetech Orfeovi napsal: „Tančete pomeranč“, „Tantzt die Orange“. Na fotografiích se proto namísto očekávatelného těla v pohybu stal středobodem právě pomeranč. K němu se nakonec vztahoval svět. Proč by se samo ovoce, ve vzpomínkách držené jako vzácnost spjatá s adventními svátky, se svou vůní, chutí, pevnou kůrou, měkkou dužinou a lepkavou šťávou nemohlo „protančit“ do mnoha míst a příběhů? Textové popisky fotografií na motivy přísloví odkazují k lidské zkušenosti a vkládají do pomeranče symbolický přesah. Ovoce jako objekt se tak stává metaforou samotného člověka.

Výstava Pomerančová odyssea je součástí trilogie zahrnující inscenaci Pomerančová loď (návštěvníci Městských slavností ve Varnsdorfu ji mohli shlédnout 24. června 2023 u Věžičky) a zápisník Pomerančové puntíky.

Pomerančová odyssea v galerii Městského divadla Varnsdorf 15.8. – 10.10.2023
Koncept a projekt: Hana Strejčková
Foto a produkce: Tomáš Strejček
Grafická spolupráce: Martin Dohnal
Textová spolupráce: Filip Novák
Poděkování: Anna Šolcová

Tato výstava vznikla na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu Hany Strejčkové „Tělo umělce a tvar objektu – od fantazie k formě a frázi“ podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v akademickém roce 2022/ 2023.

Tagy