weby pro nejsevernější čechy

Bronzový certifikát Skutečně zdravé školy pro mateřskou školu Zahrádka, Varnsdorf

Vážení, už to víte…?
Úvodem nejprve Vás všechny zdravíme a dovolujeme si opět o naší mateřské škole Zahrádka – Pražská 2812 podat hlášení. Jistě víte, že naše škola je od roku 2017 držitelem bronzového ocenění Skutečně zdravé školy. Jde o mezinárodně uznávaný program. Nám se letos v září již potřetí povedlo obhájit jasně daná kritéria k obhajobě a jsme právem pyšni na změnu, kterou jsme ve stravování prošli.

Téma jídlo je natolik univerzální a komplexní, že prostupuje naprosto všemi vzdělávacími oblastmi a jeho prostřednictvím lze naplnit velkou část očekávaných vzdělávacích výstupů
od úrovně předškolního vzdělávání.

Jednoduše řečeno: sezónnost, čerstvost, podpora místních dodavatelů a  zdravé  stravovací návyky – to jsou základy nutné pro udržitelnost.

Touto cestou děkuji našemu báječnému kuchařskému týmu za pracovitost, rodičům, přátelům školy a celému kolektivu MŠ Zahrádka za podporu a končím mým oblíbeným: „Víme, že cesta, na kterou jsme se dali, je správná.“

Mějte hezké dny, za kolektiv MŠ Pražská 2812, koordinátorka, učitelka Jana Čiháková
Foto kolektiv MŠ Zahrádka

Tagy