weby pro nejsevernější čechy

Vánoční zvyky v Českosaském Švýcarsku – Loreta Rumburk

Ve středu 18. prosince 2013 se pro letošek uzavřela poznávací sezóna s o.p.s. České Švýcarsko, poslední akcí byla exkurze v rumburské Loretě za poznáním místních tradic při oslavách svátků vánočních a za historií místního betlémářství. Jak kdosi na začátku při pohledu na shromážděné poznamenal – prezenční listina by se dala kopírovat a jen na ní měnit datum. Spektrum stálých příznivců doplnilo několik málo nových tváří.

Na úvod do samotné Lorety, kde všechny přivítali Klára Mágrová a Jiří Rak. Poté pohled na sváteční období z hlediska církevního. Víte třeba, že Vánoce vlastně vůbec nejsou Vánoce a že dárky se na Štědrý večer rozdávaly vlastně až 25., protože nový den začínal po soumraku? Od historie adventního věnce po barvu ornátů, od radosti z narození Páně k nákupnímu šílenství. Následná procházka v ambitech s prohlídkou čerstvě restaurovaných nástropních maleb a výkladem o jejich významu, poté kolem Lorety s prohlídkou tematických reliéfů.

Poměrně vymrzlí se soukáme do tepla, kde se ke slovu dostává Ester Sadivová a připravená ochutnávka vánočních sladkostí. Příval informací o dokladovaných místních tradicích, k tomu čaj či káva a rohlíčky na jazyku se rozplývající… A nemožnost fotit, protože objektiv se ze změn teplot rosí jak dveře od chléva.

Prohlídka končí v přilehlém kostele svatého Vavřince u klášterního betlému, kde po výkladu Kláry o jeho osudech Ester sype z rukávu jednu betlémářskou zajímavost za druhou.

Takže s o.p.s. na shledanou v novém roce, s Loretou ještě letos několikrát!