weby pro nejsevernější čechy

Jablkobraní – Varnsdorfské trhy (říjen 2023)

Snaha o znovuvzkříšení toho, čemu se ve zlatých časech říkávalo farmářské trhy, pokračovala v neděli 15. října 2023 opět v areálu varnsdorfské Střelnice.

Tentokrát venku jen částečně, většina prodejců nabízela své zboží na sále. Ač Jablkobraní, jablek pramálo.

Tagy