weby pro nejsevernější čechy

Slavnostní odhalení památníku na Studánce v sobotu 25. ledna 2014 v 10.30 hodin – Obnovený památník (jako dar studánecké rodačce Marii Kaufmann Henkeové ke stým narozeninám)

Obec Studánka je neodmyslitelně spjata s Marií Kaufmann – Henkeovou, rodačkou, jež oslaví dne 22. ledna 2014 rovných sto let. S humorem sobě vlastním vždy ráda vyprávěla různé příhody ze života malé obce a také o svém celoživotním poslání pečovat o německé hroby na místním hřbitově. Proto ne náhodou Hynek Domalíp oslovil tuto vzácnou pamětnici, zda by nevzpomněla na podrobnosti týkající se památníku obětem první války na studáneckém hřbitově. Sama označila za velmi ironické, že k naprosté devastaci došlo paradoxně až po „sametové revoluci“, (což je víc než zarážející, kdy pomyslíme, kolikráte mohl být v souvislosti dějinnými událostmi památník zrušen či s posvěcením úřadů přetvořen v pomník jiného určení). Již léta tedy pomník chátral. Aby paní Henkeová nepřišla zkrátka, vysloužilci pro ni připravili malé překvapení. Pracně byly dohledány informace, kdy a kde padli její strýcové ve WWI (Josef a Heinrich Kaufmannovi) a kde jsou pohřbeni. Dále došlo k dohodě, že budou oba její příbuzní uvedeni na dodatečné desce pomníku padlým na Studánce, ač na původní nebyli uvedeni, což je zcela běžný jev. Vysloužilci mohou být právem hrdí, že splnili svůj slib a v rekordním čase obnovili a ke stým narozeninám paní Henkeové symbolicky věnují znovuodhalený památník, o který pečovala po celý svůj život, dokud jí fyzické síly stačily.
Památník na Studánce byl obnoven z podnětu svazu, ve spolupráci s varnsdorfským zastupitelem a patriotem Jiřím Suchardou a celkovou rekonstrukci finančně zastřešilo zastřešilo Město Varnsdorf. Minulou sobotu se uskutečnila brigáda členů svazu, aby bylo místo pietně upraveno a připraveno na slavnostní odhalení. Po devadesáti pěti letech se vrací pomníku jeho původní účel i krása. Datum odhalení přímo koresponduje s oslavou stých narozenin paní Marie Henkové a tímto se připojují členové svazu do špalíru gratulantů.

Svaz vysloužilců zařadil úspěšně dokončený projekt do početné řady realizovaných akcí. Vzpomeňme obnovení památníku v Novém Hraběcí, obnovení pomníku vojínu Richterovi na Schweidrichu, obnovení válčených hrobů na šluknovském hřbitově, obnovení pomníku padlým turnerům v Jiříkově – Filipově, obnovení jubilejního pomníku na počest císaře Františka Josefa I. a vysazení památného dubu ve Šluknově na Křížovém vrchu, rekonstrukce památníku na varnsdorfském hřbitově či nalezení pomníku k poctě básníka Körnera, který se dnes nachází díky iniciativě svazu v blízkosti šluknovského vlakového nádraží.

„V sobotu 25. ledna se v 10:30 hod. sejdeme před studáneckým kostelem, odkud půjdeme ve slavnostním průvodu k pomníku na hřbitově. Zde bude pomník slavnostně odhalen a požehnán, následovat budou proslovy zástupců města i našeho svazu. Po čestné salvě si vyslechneme Rakouskou císařskou hymnou a na závěr bude pro pozvané hosty připraveno pohoštění“, uvedl Hynek Domalíp, iniciátor akce obnovy tohoto památníku. „Zvláštní poděkování za uskutečnění rekonstrukce pomníku patří zastupitelům Města Varnsdorf a především pak panu Jiřímu Suchardovi. Dále také členům našeho svazu, kteří vynaložili obrovské úsilí a prokázali velkou trpělivost i vytrvalost, při zjišťování jmen padlých uvedených na pomníku“, jak doplnil.
Organizátoři sobotní akce jsou připraveni zodpovědět veškeré dotazy týkající tématu vysloužilců a období první světové války v regionu či nadchnout nové sponzory či nalézt spolupracovníky. Zejména aktivní spolupráce s pamětníky či zájemci z řad veřejnosti přináší stále řadu nových podnětů, jež jsou zohledňovány v další činnosti svazu. „Tento rok, kdy je připomínáno smutné sté výročí vypuknutí první světové války, je plánováno několik větších akcí. Jmenujme odhalení památníku v Rožanech, odhalení pamětní desky padlým turnerům ve varnsdorfské sokolovně, obnov zničeného památníku na Valdeku, opravu válečných hrobů v obci Mikulášovice či práci na znovuodhalení památníku obětem první světové války obce Dolní Křečany“, připomněl Milan Vašíček.
Veřejnost se s činností spolku může seznámit internetových stránkách www.vyslouzilci.cz. Záběr svazu je velmi široký a pro realizaci projektů je nutná podpora veřejnosti, a to nejen ta hmotná. „Spolek de facto obnovou válečných hrobů a památníků výrazně pomáhá při obnově místní krajiny. Členové se cíleně snaží kontaktovat starousedlíky a skládat tak mozaiku o zapomenutých tématech minulosti ne až tak dávné. A máme za sebou řadu úspěšných zásahů a pro region důležitých objevů“, uvádí Milan Vašíček. „Litera zákona o udržování válečných hrobů hovoří ke všem dosti jasně, avšak stále panuje názor, že by bylo výhodnější přesunout péči o ně právě na podobné nadšence jako jsme my. Obnově válečných hrobů a pátrání po stopách minulosti věnujeme nezištně veškerý volný čas, ale finanční podporu potřebujeme, stejně jako vstřícnost kompetentních úřadů“, doplnil Milan Vašíček. I přes získané finanční prostředky z grantových projektů, které jsou cele věnovány ve prospěch smysluplných obnov, je stejně tak nutná nehmotná podpora veřejnosti a vítáno poskytnutí cenných badatelských materiálů ze soukromých rodinných sbírek.