weby pro nejsevernější čechy

Přednáška Barokní Chřibská očima památkáře v kavárně U Tadeáše v Chřibské

Zveme vás na zajímavou přednášku Mgr. A. Kadlece Ph.D. v sobotu 18. 5. 2024 v kavárně U Tadeáše v Chřibské.

Památky hrají klíčovou roli v kulturním dědictví a identitě lidí. Jsou nejen fyzickými svědky minulosti, ale také zrcadlem hodnot a tradic společnosti. Pro člověka znamenají památky příležitost k porozumění historii, k obdivu estetického a uměleckého díla a k pocitu příslušnosti k určitému místu či komunitě. V Chřibské se nachází celá řada pozoruhodných staveb a památek a jeden z nejvýraznějších časových horizontů je právě období baroka, které městu neodmyslitelně vtisklo svou pečeť. Přednáška se bude zabývat tím, jak tyto objekty vnímá památkář, který vedle jejich estetických hodnot sleduje i další aspekty jejich působení v kulturní krajině města.

Mgr. Antonín Kadlec, Ph.D. vystudoval obor Historie a České dějiny na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde v současnosti učí. Odborně se zabývá především starším českým a evropským uměním. Na Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Ústí nad Labem, pracuje jako památkář. Součástí jeho agendy je také vydávání odborných vyjádření pro opravy památkově chráněných staveb v Chřibské.

Vstupné dobrovolné.

Rezervace míst pouze osobně v kavárně u Tadeáše.

Těšíme se na vás! :-)

1. Chřibský okrašlovací spolek z.s, město Chřibská a NPÚ Ústí nad Labem.

Tagy