weby pro nejsevernější čechy

Fotografické ohlédnutí za obnovou a restaurováním Lorety Rumburk

Téměř sto fotografií ze sedmnáctileté obnovy barokní sakrální památky je do konce března k vidění v křížové chodbě Lorety Rumburk. Snímky přibližují stavební obnovu a restaurování výmalby a sochařské výzdoby rumburského mariánského barokního poutního místa, vybudovaného v letech 1704 – 1707. Finančně náročná záchrana celoročně přístupné sakrální památky začala roku 1996 a dosud není u konce. Fotografie dokumentují záchranu objektu do roku 2013. Rozlehlý areál Lorety Rumburk byl do roku 1950 součástí kapucínského kláštera u sv. Vavřince, od té doby ho spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Obnova Lorety Rumburk probíhá za přispění Ministerstva kultury, Města Rumburk a dalších dárců. Výstava je přístupná od 8. 2. do 27. 3. 2014, od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 h. Vstupné je 50 Kč a snížené 25 Kč. Děti do 6 let mají vstup zdarma.

Srovnávací fotografie jednotlivých restaurovaných částí Lorety dokumentují např. záchranu nástropní výmalby ambitu, restaurování výzdoby kaple Svatých schodů, obnovu střech, fasád a ohradních zdí barokního areálu. Veřejnost se na výstavě může seznámit také s ukázkami restaurátorských zpráv, které po dokončení každoročních prací v Loretě vypracovávají restaurátoři. Zájemci si mohou současně prohlédnout restaurovanou rokovou poutní kaplí Svatých schodů, jejíž záchrana probíhala v letech 2007 – 2012. K vidění je i cyklus restaurovaných nástropních maleb v ambitu. Přístupná je rovněž Expozice církevního umění Šluknovska, otevřená v rekonstruované vstupní budově Lorety Rumburk v roce 2013. 

Výstava zahrnuje i ojedinělé snímky rumburské Lorety z 2. poloviny 20. století. Zatímco archiv dobových zobrazení a fotografií Lorety Rumburk před rokem 1945 je poměrně početný, snímků z let 1950 – 1996 se příliš nedochovalo. Některé unikáty se podařilo získat ze soukromých sbírek. Pocházejí odtud např. zatím nejstarší známé barevné snímky loretánské kaple, pořízené 3. 8. 1968. Ostatní snímky byly nalezeny v archivu děkanství a ve spolupráci s pracovníky státní památkové péče.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Loreta Rumburk – Svaté schody a ambit před obnovou fasády 2007 (foto Klára Mágrová)

Loreta Rumburk – Svaté schody a ambit po obnově fasády 2007 (foto Klára Mágrová)

Ambit Lorety v Rumburku – Přechod přes hory Judské, stav před restaurováním 17. 7. 2007 (foto Klára Mágrová)

Ambit Lorety v Rumburku – Přechod přes hory Judské, stav po restaurování 25. 11. 2007 (foto Klára Mágrová)

Svaté schody v ambitu Lorety Rumburk – výchozí stav před restaurováním (foto Klára Mágrová)

Svaté schody v ambitu Lorety v Rumburku – celkový pohled, stav po restaurování (foto Jiří Stejskal)