weby pro nejsevernější čechy

Jarní prázdniny v Jizerských horách

Do letošního roku jsem moc nechápal, proč se prázdninám při kterých si děti chtějí užít sněhu, říká jarní.

V neděli 23. února jsme vyrazili směr Hrabětice v Jizerských horách. Přidala se k nám skupina dětí z Dětského domova v Lipové. I když jsme informace o stavu sněhu měli, tak nás teplota devět nad nulou a holé stráně překvapili. Kromě několika bílých ostrůvků byla souvislá vrstva sněhu jen v lyžařském areálu na Severáku. Po příjezdu a ubytování jsme se šli projít na rozhlednu Slovanka.

Další dny jsme se rozdělili na dvě skupiny, lyžaři denně brázdili svahy Severáku a ostatní využili nedostatku sněhu k procházkám v místech, kde jindy jezdí v tomto období stovky běžkařů. Při procházkách jsme navštívili ještě rozhlednu Královka, Prezidentskou chatu, obešli jsme vodní dílo Josefův důl a podívali se i do stejnojmenné obce. Nedaleko chaty Ahoj, kde jsme byli ubytovaní, jsme našli ve stínu zachovalý pruh sněhu, nad kterým by normálně všichni ohrnovali nos, ale letos jsme za něj byli rádi využívali ho k aktivitám na sněhu.

Pozdní odpoledne a večery jsme trávili u her a soutěží, došlo i na promítání pohádek. I přes nedostatek sněhu jsme si prázdniny užili a velké díky patří všem, kteří se na organizaci akce podíleli.

Další akce pro veřejnost se uskuteční 4. 4. v prostorách Salesiánského střediska mládeže na jiříkovské faře a zapojíme se při ní do celoevropské akce Noc s Andersenem. Začínáme také intenzivně připravovat letní tábor, který se uskuteční v termínu 20. 7. – 1. 8. Na chatě Hubertka v samém srdci Jizerských hor. O všech připravovaných i uskutečněných akcích informujeme na webu www.skmrumburkjirikov.sdb.cz, na našem Facebooku a na stránkách www.jiříkov.eu.

Jan Dvořák, Salesiánský klub mládeže.

Foto z akce k vidění u Petra Wittgrubera zde.