weby pro nejsevernější čechy

EkoHappeningem vyvrcholil EkoTýden v Krásnolipské škole (vítězná třída má ve škole den volna!)

Základní škola v Krásné Lípě dnes EkoHappeningem na krásnolipském náměstí uzavřela čtyřdenní program Ekotýdnu, zaměřeného na sběr a recyklaci odpadů. Žáci a veřejnost se v průběhu jednotlivých dnů seznámili s putovní výstavou „Brána recyklace“, shlédli filmy v EkoCinemě, vyslechli si přednášky k recyklaci odpadů v rámci programu „Tonda obal na cestách“ od autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Žáci od pondělí sbírali textílie, jako další odpadovou surovinu. Společně ve třídách třídili textil do pytlů určených k dalšímu zpracování, jak se dozvěděli od zástupce firmy Pro EKO, p.Milana Hulána. Textil, který byl zachovalý vytřídili žáci pro charitativní účely. „Protože spousta textilu vypadala skvěle a mohl se ještě využít, vymysleli jsme módní přehlídku – Balada s hadrů.“ řekla Ivana Preyová, ředitelka školy. Žáci školy ale nebyli jediný, který se dnes na náměstí prezentovali. Sbírků textilu pořádala také Kostka, p.o. Krásná Lípa a Město Krásná Lípa.

Módní přehlídka „Balada z hadrů“ se stala také ústředním motivem dnešního EkoHappeningu. Na přehlídkovém molu se střídaly modely pro volný čas i do společnosti, pro všechna roční období. Kreativita žáků neznala mezí. Mezi jednotlivými vystoupeními došlo také na vyhodnocení celoroční soutěže ve sběru papíru a PET lahví. Žáci se dozvěděli kolik se jim povedlo nasbírat baterii a elektroodpadu v rámci soutěže „Recyklohraní“. A jako bonbónek na konec, kolik textilu za ty čtyři dni nasbírali. Bylo to neuvěřitelných 2 556 kg. Vítěznou třídu čeká den bez vyučování.

ekolipa

Na závěr trochu statistiky. Žáci v průběhu celého školního roku nasbírali:

13 711 kg papíru,

78 764 ks PET lahví,

704 kg baterii,

1 971 ks elektrospotřebičů.