weby pro nejsevernější čechy

Policisté kontrolovali chaty a chalupy. I ve výběžku.

Policisté z ÚO PČR Děčín ve spolupráci se speciální pořádkovou jednotkou se v uplynulých dnech zaměřili také na kontrolu rekreačních objektů. Chaty, chalupy a objekty spojené s rekreací a odpočinkem lidí se dostali do popředí zájmu děčínských policistů z důvodu nárůstu počtu vloupání do zmiňovaných míst. Po zimním období se každoročně objevují četná oznámení majitelů a uživatelů rekreačních objektů, majitelé se při návratu do svých zahrádek a odpočinkových míst setkávají s nevítanými následky nezvaných hostů. Postrádají především pracovní nářadí a věci uskladněné před zimou i uvnitř chat a chalup. Sem tak se objevují i případy, kdy ze zahrádek mizí kabely, nářadí a železo, jejichž nálezem si jiní obstarávají prostředky k živobytí.
V jižní části děčínského okresu se policisté zaměřili především na chatové oblasti v Janově a v Růžové – především na osadu Nový Svět a Kamenickou Stráň. Pod drobnohledem skončili také chaty a chalupy na Labské Stráni. Kontrole neunikly také zahrádkářské kolonie Pod Chlumem, Folknáře a zahradní chatky nad děčínskou čerpací stanicí lemující Kamenickou ulici po obou stranách až směrem k Ludvíkovicícm.
V severní části proběhly kontroly během nočních hodin. Policisté z obvodního oddělení Velký Šenov za vydatné pomoci kolegů ze speciální pořádkové jednotky procházeli oblastmi Velkošenovska. Během kontrol ve Velkém Šenově, Mikulášovicích, Lobendavě, Dolní i Horní Poustevně nebyl odhalen pohyb podezřelých osob. Kontrolou rekreačních objektů na Janovce, Knížecím, Markétě a Starém Hraběcí nebyla odhalena žádná trestná činnost.
Majitelé kontrolovaných objektů tak mohou u svých dveří nalézt kartičku s informací o provedené kontrole. S ohledem na omezený počet kartiček není možné vkládat upozornění do všech objektů, které byly podrobeny kontrole policistů. Kontroly rekreačních oblastí budou probíhat v nepravidelných intervalech i nadále.
V roce 2013 došlo na děčínském území k 1.005 případům krádeží vloupání do objektů, z toho se podařilo objasnit 395 z nich. V roce 2012 jich bylo 908. Objasnění se dočkalo 334 případů. Od ledna do konce února 2014 ÚO Děčín zaznamenal 158 případů krádeží. Do současně chvíle se jich podařilo objasnit 86.

Pro Vaši bezpečnost a bezpečnost Vašeho majetku Vám doporučujeme:

Zabezpečit si rekreační objekt především mechanickými zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní zámkový systém, zpevněné dveře, mříže, uzamykatelné okenice). Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům, (vstupní dveře, okna apod.). Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu, případně připojení objektu na PCO. Chatu či chalupu mějte správně pojištěnou nejen proti krádeži, ale i proti požáru. Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí. Poznamenejte si výrobní čísla elektrických přístrojů. Cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v chatě. Při pobytu na chalupě si všímejte pohybu neznámých osob a automobilů. Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte po celý rok, uklizená zahrada budí zdání neustálé kontroly. Při podezření z vloupání zásadně nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodějích a neprodleně věc oznamte policii a čekejte na její příjezd. Vše důležité pro vypátrání odcizených věcí a dopadení pachatele oznamte do policejního protokolu..