weby pro nejsevernější čechy

Rumburské zastupitelstvo schválilo další dotaci pro nemocnici ve výši 15 milionů korun

Hned na úvod neprošel návrh některých opozičních zastupitelů prosadit na pořad jednání další bod: informace o porušení zákona 128/2000 sb o svobodném přístupu k informacím.
Hned na začátku se tak potvrdilo, že rozložení sil se od minule nezměnilo a tedy, že co do zastupitelstva navrhla rada zastupitelstvem projde.
Karty byly jasně rozdané, nicméně u bodu schvalování dotace pro nemocnici (tentokrát ve výši 15 milionů korun) došlo k zajímavé debatě.
Problém téhle dotace je vlastně po léta úplně stejný.
Zatímco na jakýkoli jiný příspěvek z města pro organizace, které na jeho území působí je třeba podrobné zdůvodnění a rozpočet (pokud možno také powerpointová prezentace a podobné hovadiny), u nemocnice se hlasuje rovnou o celém balíku peněz, většinou deset milionů plus.

(Nyní se například ukázalo, že z minulé dotace byla financovaná lékárna, která vznikne v prostorách nemocnice, což v žádném případě zařízení, které by v Rumburku nějak bolestně chybělo.)
Oproti minulým letům, kdy se většinou proti této dotaci vymezovali tradiční kverulanti (zdravíme Broňu Nedvědovou)), tentokrát hned na začátku zvedl téma doktor Kolařík a poměrně rozumě žádal po místostarostovi města a zároveň řediteli nemocnice Švábovi koncepci špitálu, který momentálně sídlí hned v devíti budovách a to, mimo jiné, znamená i vysokou režii.
Tady je nutné říci, že mezi zastupiteli je těžké najít jednohoho, který by byl apriori odpůrcem nemocnici podporovat, problém je na druhé straně. Nemocnice ani její představitelé nejsou po celou dobu konkrétně a průhledně – transparentně schopni objasnit kde peníze z dotací končí.
Z tohoto úhlu pohledu bylo zajímavé sledovat, že opozice měla tentokrát jasné a (podle mého názoru) opodstatněné požadavky, zatímco druhá strana, která stojí neochvějně na straně vedení města, místostarosty Švába a starosty Trégra celou tuhle debatu zarytě promlčela.
Mlčící většina, píše se v knihách.
Neprošel tak ani návrh Broni Nedvědové, která požadovala celou dotaci odložit do doby, kdy bude žádost vybavena podrobnou dokumentací, ani návrh ing. Sykáčka, aby byl tento bod upraven s tím, že všechny nákupy a stavební práce, které budou alespoň z části financovány z této dotace projdou transparentním výběrovým řízením.
Zastupitelstvo dotaci schválilo bez dalších podmínek, čímž se jakoby obloukem vrátilo k pokusu zařadit bod svobodném přístupu k informacím, což v nezaujatém pozorovateli může zanechat pocit, že je něco špatně.

Ačkoli v tu chvíli pořad jednání ještě nebyl vyčerpán, pozorovatel se nenápadně vytratil, neboť v Lyonu se bude pokoušet Viktorka Plzeň přepsat své fotbalové dějiny na hřišti, kde ovšem platí jasná pravidla.