weby pro nejsevernější čechy

Vlčí kancelář

V sousedním Sasku jsou vlci, to už ve výběžku ví snad každý, možná jsou i u nás, to ví kdekdo. Málokdo ale ví, že v obci Rietschen cca 50 km od Rumburka funguje  Wolfsbüro – vlčí kancelář, která poskytuje německé veřejnosti informace o pobytu vlka, provádí výzkum jeho života, organizuje přednášky a provádí zájemce o seznámení se s novými sousedy po terénu. Tuto kancelář jsme navštívili minulý týden a absolvovali přednášku a pochůzku v terénu. Vlka jsme sice neviděli, ale byl nám dosti podrobně vyložen způsob chování vlka nejen ve vztahu k člověku a mohli jsme si očichat exkrementy, kterými si značí teritorium. Překvapením pro mnohé účastníky zájezdu bylo, že se v případě výskytu vlka v Lužici nejedná o člověkem nedotčenou krajinu, naopak jde o krajinu člověkem silně přeměněnou, přičemž místa k odpočinku, vyvádění mladých byla situována na území bývalých vojenských újezdů. Jako rozumná a následováníhodná se jeví především snaha saských přírodovědců o zapojení myslivců, zemědělců a dalších do problematiky výskytu vlka, který může být v péči o krajinu cenným spojencem a ne strašákem malých dětí a terčem těch hloupějších z myslivců. Návštěvu vlčí kanceláře v Rietschen vám může zpestřit i okolní „skanzen“, kde se dá celkem obstojně občerstvit nebo nakoupit regionální výrobky.

A tady ještě link na opravdové živé vlky — sousedy.