weby pro nejsevernější čechy

Spolek přátel Rumburku se připojil k akci Ukliďme svět!

Čtyři desítky obyvatel Rumburku se v neděli 13. 4. 2014 připojily k mezinárodní kampani Clean Up the World – Ukliďme svět! V odpoledních hodinách se vydaly k Pstružnému potoku a do okolí naučné stezky Dymník. Čas si udělaly maminky s kočárky, rodiče s odrostlejšími dětmi i senioři. Do lesa za rumburským koupalištěm je pozval Spolek přátel Rumburku, který zorganizoval úklidovou akci. Během tří hodin se na 4 km úseku sesbíralo dvaadvacet pytlů odpadu. „Vedle nejčastějších PET lahví byly objeveny i čtyři pneumatiky, části oblečení, nádrž od WC, dva ztvrdlé pytle cementu, koberec a dveře od lednice. Nečekaný sortiment v místech, které slouží k rekreaci obyvatel města,“ shrnul výsledek úklidové akce předseda rumburského spolku Radek Polena. Pro účastníky akce Ukliďme svět! bylo po jejím skončení připraveno opékání vuřtů. Sesbíraný odpad odveze Lesní správa Rumburk. Zopakování úklidové akce plánuje Spolek přátel Rumburku na podzim letošním roku.

Poděkovat se sluší Lesům ČR, Českému svazu ochránců přírody za pytle na směsný odpad, Městu Rumburk za pytle na tříděný odpad, velkoobchodu a maloobchodu s nápoji Ventura z  Rumburku za nápoje pro děti a drogerii DS z Rumburku za pracovní rukavice. Sympatickým gestem byly darovaná basa piv od děčínského senátora Ing. Jaroslava Sykáčka, který se současně osobně připojil k úklidové akci. 

Úklidová kampaň Clean Up the World má svoje kořeny v Austrálii. V České republice se pořádá od roku 1993. Koordinátorem kampaně v ČR je Český svaz ochránců přírody. Akce se pořádá průběžně po celý rok, obvykle v jarním a podzimním termínu. 

Více informací k akcím Spolku přátel Rumburku sdělí:

Mgr. Klára Mágrová, e-mail: spolekpratelrumburku@seznam.cz, GSM +420 724 072 525