weby pro nejsevernější čechy

Pozvánka na Brnišťský půlmaraton

Rádi bychom vás pozvali na Brnišťský půlmaraton dne 26. dubna 2014 v Brništi. Podralský nadační fond ZOD se rozhodl zahájit tradici půlmaratonu v Brništi u příležitosti oslav Dne Země. Jeho snahou je ukázat, že ke Dni Země patří i zdravý životní styl.

Přejeme krásné jarní dny a těšíme se na setkání na některé z našich akcí.

Srdečně,

Mgr. Jana Panáčková Feixová

Podralský nadační fond ZOD

Brniště 1

471 29  Česká Lípa

Czech Republic

Tel.: +420 733 571 057

Fax: +420 487 850 135

jana@podralsko.cz

www.podralsko.cz

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Podralsk%C3%BD-Nada%C4%8Dn%C3%AD-Fond-ZOD/546247612156002

 

Podralský nadační fond ZOD, obec Brniště a Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí o. s. vás srdečně zvou na BRNIŠŤSKÝ PŮLMARATON dne 26. 4. 2014. 

Podralský nadační fond ZOD se rozhodl zahájit tradici půlmaratonu v Brništi u příležitosti oslav Dne Země. Jeho snahou je ukázat, že ke Dni Země patří i zdravý životní styl. Ambicí do budoucích ročníků je zaujmout pro běh přírodou více a více malých běžců. 

Běhání se pro spoustu lidí stalo nejpřirozenější volbou pro sportovní vyžití a mentální očistu. V poslední době zažívá znovu boom. Běhání je totiž ta nejjednodušší a nejlevnější pohybová aktivita, stačí běžecké boty, chuť a trochu času. Přijďte si vyzkoušet blahodárné účinky běhání a vezměte i děti. 

Start a cíl tratí je v areálu Lesní zátiší v Brništi. Jsou připraveny různé délky tratí pro jednotlivé kategorie První tři vítězové v každé kategorii se mohou těšit na diplom a věcnou cenu. Veřejný běh je vypsán na trati 2100 metrů bez nároku na odměnu. 

Závod je zařazen do Českolipské okresní běžecké ligy.

Orientační časový program a délky tratí:

Od 8:30 prezence v prostorách startu a cíle

09:30 drobotina 2, r. narození 2009 a ml. 50 m

09:40 drobotina 1, r. narození 2007-8.100 m 

09:50 přípravka 2 dívky, r. narození 2005-6300 m

10:00 přípravka 2 chlapci, r. narození 2005-6300 m

10:10 přípravka 1 dívky, r. narození 2003-4600 m

10:20 přípravka 1 chlapci, r. narození 2003-600 m

10:30 mladší žákyně, r. narození 2001-2900 m

10:40 mladší žáci, r. narození 2001-2900 m

11:00 starší žákyně, r. narození 1999-20002100 m

11:00 starší žáci, r. narození 1999-20002100 m

11:00 dorostenci a dorostenky, r. 1997-82100 m

11:00 junioři, juniorky, 2100 m

11:00 veřejný běh2100 m

11:00 ženy, muži10 500 m

11:00 ženy, muži, veteráni, veteránky21 097 m

Časový program může být upraven podle počtu účastníků. Veteránské kategorie jsou vypsány pouze na půlmaratonu. V mužských kategoriích V 40 (ročníky narození 1965-1974), V 50 (1955-1964) a V 60 (ročník 1954 a starší), v ženských kategoriích pouze veteránky nad 35 let (ročník 1979 a starší). 

Informace a kontakt pro účastníky maratonu: Petr Kopřiva, tel. 487 762 544, email: skjvp@seznam.cz.

Budeme se těšit na vaši účast. 

Za Podralský nadační fond ZOD,

Mgr. Jana Panáčková Feixová

Informace k Podralskému nadačnímu fondu ZOD:

Podralský nadační fond ZOD podporuje všestranný rozvoj v regionu zvaném Podralsko a jeho okolí. Chce přispět ke zvýšení atraktivity regionu pro život jeho obyvatel a pro podnikání. Svou činností inspiruje občany regionu k aktivitě a probouzí jejich zájem o dění v regionu. 

PNF byl založen Zemědělským obchodním družstvem se sídlem v Brništi (ZOD). Při uskutečňování svých cílů spolupracuje s dalšími subjekty:

• s městy a obcemi regionu Podralsko, 

• s Libereckým krajem,

• s dalšími organizátory veřejných aktivit a rozvojových projektů v regionu,

• s dobrovolníky. (Dobrovolnictví je už dnes silnou oporou PNF a jeho podpora je významným cílem PNF.)

ZOD Brniště, a.s. je zřizovatelem Podralského nadačního fondu. ZOD patří mezi nejmodernější a nejúspěšnější zemědělsko-potravinářské podniky v České republice. Zabývá se rostlinnou i živočišnou výrobou, je největším českým chovatelem krůt. Má vynikající výsledky i v chovu mléčného skotu a produkci mléka a významnou součástí aktivit ZOD je i zpracování a distribuce krůtího masa prostřednictvím dceřiné firmy PROMINENT, s.r.o.

Důležitou součástí firemní strategie ZOD je společenská odpovědnost v podnikání. Proto ZOD zřídilo Podralský nadační fond k podpoře obecně prospěšných projektů v regionu. PNF svými aktivitami zase přispívá k pozitivnímu vnímání ZOD jako úspěšné a společensky odpovědné firmy.