weby pro nejsevernější čechy

Pojďte do pohádky

Tradiční sobotní pohádkový les pro děti tento rok za krásného počasí.
Už 22. ročník tradičního turistického pochodu ,,Pojďte s námi do pohádky“ uspořádal Dům dětí a mládeže Rumburk v sobotu 2. 6. 2012. Od 9 hodiny se začaly u Domu dětí a mládeže shromažďovat desítky dětí s rodiči, aby sobotní odpoledne věnovaly pohádkovým bytostem. Na startu dostaly do rukou své pasy, do kterých po cestě dostávaly nejrůznější razítka.

6 kilometrů dlouhá trasa provedla účastníky mezi piráty, čerty a ježibabami, nevyhnuli se také návštěvě království a cirkusu. Na každém zastavení čekal úkol nebo soutěž, odměnou byla sladká dobrůtka. O nudě nemohla být ani řeč, neboť jste se po cestě mohli svézt v povozu taženém koňmi, nechat si zmalovat obličej, pohladit si živého hada nebo shlédnout maňáskové divadlo.

I přes chladné počasí dorazilo kolem 400 lidí, kteří si nechtěli nechat pohádkový les ujít a udělali jedině dobře, protože příroda se nad námi smilovala, sluníčko občas vykouklo zpod mraků, a když vám byla opravdu velká zima, mohli jste se zahřát teplým nápojem nebo snad párkem v rohlíku, jehož prodej byl zajištěn příhodně na trase.

foto: Jakub Trmal

foto: Martina Šťastná

Tagy