weby pro nejsevernější čechy

Odhalení pamětní desky padlým v první světové válce

Svaz c. k. vojenských vysloužilců odhalil v sobotu 19. dubna 2014 repliku desky padlým turnerům ve varnsdorfské tělocvičně na Národní ulici. I když jsme o akci informovali a zvali na ni, nelze stihnout všechno, takže využíváme obrazové dokumentace, kterou pořídil -miw- a přidáváme tiskovou zprávu, zaslanou představeným zmíněného svazu Milanem Vašíčekem:

„Kdo statečně padl pro vlast, sám si staví věčný památník v srdci svých krajanů a tento památník nezboří žádný bouřlivý vichr“ – slova, která byla vyřčena v souvislosti s odhalení pamětní desky padlým turnernům na frontě první světové války. Deska zhotovená tapetářem Josefem Dlaskem byla slavnostně odhalena v neděli, dne 19. dubna 1925 za účasti veřejnosti a spolků, s doprovodem žesťů. Po pádu opony předal řečník desku představenému tělocvičného spolku Adolfu Schwarzerovi, který desku svěřil do opatrování ženské větvi spolku v zastoupení Elli Radowské. Mnohokrát bylo zdůrazněno, že na oběti první světové války nebude zapomenuto. Na závěr zazněla oblíbená píseň, která se na všech podobných slavnostech opakovala – balada Ludwiga Uhlanda „Míval jsem kamaráda“, (překlad Jana Němce: Míval jsem kamaráda, Lepšího bys nenašel. Když volal buben k boji, Vždy po mém boku stojí, Vždy se mnou na smrt šel. Přiletěla jednou střela, Mně či tobě Bůh ji lil? Ach, věřit můžu stěží, Že u mých nohou leží, Jak částí mne by byl. Rád ruku by mi podal. Já musím ládovat. Už nestisknem si dlaně, Snad najde říši Páně, Můj dobrý kamarád.)

Nyní něco z historie tělocvičného (turnerského) spolku ve Varnsdorfu. Počátky turnerského hnutí ve Varnsdorfu sahají do roku 1852, kdy místní rodáci Hugo Fröhlich a Julius Reinhold zahájili pravidelná cvičení v duchu Ludwiga Jahna. S pádem Bachova absolutismu počal vzkvétat spolkový život. Ve městech bývali občané často členy více spolků zároveň. 

Dne 4. října roku 1861 byl tělocvičný spolek se stanovami oficiálně založen valnou hromadou, kdy do člena výboru byli zvoleni Fröhlich, Richter, Liebisch a Pohl. Jako svůj dvorní spolkový hostinec měl Fröhlichův šenk, pozdější hotel Union. Následně koupil pozemek pro sportovní vyžití. Jak to bývalo obvyklé, byl roku 1863 při tělocvičném spolku založen požární sbor. Paradoxně velkou první akcí byl o rok později požár spolkového Fröhlichova hostince, který lehl popelem.

V roce 1873 bylo rozhodnuto o postavení haly na dnešní Národní ulici (č.p. 1082). Roku 1874 bylo započato se stavbou dle plánů architekta Gustava Stolleho a stavitelem se stal J. C. Wauer. Dne 21. května 1874 byl slavnostně položen základní kámen. Dne 27. června 1875 byla tělocvična se vší parádou slavnostně předána k užívání. Celý projekt čítal 54 474 zlatých a finance byly získány především sbírkou a z darů členů turnerského spolku a jeho příznivců. Roku 1875 založily manželky turnerů svůj tělocvičný ženský spolek.

V tělocvičně se nacházela také studovna, spolková knihovna turnerů čítala více než 2000 svazků. Stejně tak své prostory budova poskytovala mužskému a ženskému pěveckému spolku Harmonie a německému národnímu spolku. Byly zde pořádány přednášky, koncerty a plesy. Tělocvična sloužila také tisícovce dětí ze čtvrtého okrsku města. Bývala místem nejen pro sportovní vyžití, ale centrem bohatého kulturního spolkového života. 

Klub vojenské historie o. s.

Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české

Císařský 100

Šluknov 407 77