weby pro nejsevernější čechy

Schrödingerův institut zamířil do Tolštejnského panství

V Jiřetíně pod Jedlovou bylo v pátek 25. dubna otevřeno nové středisko Schrödingerova institutu. To zatím sídlí v provizorních prostorách v bývalé cukrárně na kraji obce. V budoucnosti by se měl institut přestěhovat do jiřetínské fary.
„Schrödingerův institut má v současnosti své aktivity již téměř po celém Šluknovském výběžku, ale jeho jižní část jsme neměli pokrytou dostatečně,“ uvedla Gabriela Doušová, která je v současnosti pověřena řízením institutu. „Proto bylo naším cílem zřídit zde další středisko, které by bylo charakterem své práce a svými aktivitami podobné hlavnímu středisku institutu v Jiříkově na klášteře sv. Karla Boromejského,“ dodala.


„Štěstí nám přálo hned od začátku. Při hledání vhodných prostor, kde bychom se mohli usadit, nám velmi pomohl varnsdorfský kanovník Alexej Baláž, který nám pronajal budovu jiřetínské fary. Ta však potřebuje rekonstrukci, protože zde není ani topení, ani sociální zařízení, a do té doby bylo nutné hledat jiné útočiště. To nám vzápětí nabídl starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef Zoser, který nám tak umožnil zahájit činnost téměř okamžitě,“ uvedla Gabriela Doušová.
Nově vzniklé středisko v Jiřetíně pod Jedlovou nabízí celou řadu kroužků a aktivit pro děti a mládež z Jiřetína, Dolního a Horního Podluží, Rybniště i Chřibské, například bubínkování, výuku angličtiny, přírodovědné kroužky, vaření a další. Každý první čtvrtek v měsíci na děti čekají výlety za dobrodružstvím, o prázdninách pak příměstské a výjezdové tábory. Středisko navíc úzce spolupracuje s Cyklistickou akademií Schrödingerova institutu, ale také se základními školami v okolí a s Azylovým domem pro matky s dětmi sv. Máří Magdaleny.
Cílem Schrödingerova institutu, je oslovit co nejvíce dětí ve Šluknovském výběžku a nabídnout jim smysluplné využívání volného času, přivést je ke sportu a k pohybu, vychovávat je ke zdravému životnímu stylu, k ušlechtilým lidským hodnotám, jako je přátelství, entuziasmus, sociální cítění a vztah k přírodě.