weby pro nejsevernější čechy

První virtuální stezka v Českém Švýcarsku

V sobotu 17. května 2014 bude spuštěna historicky první virtuální naučná stezka v Národním parku České Švýcarsko. Název stezky je: „Příběh lesů Českého Švýcarska“, obsahově se zabývá historií vývoje lesních společenstev na území Českého Švýcarska, popisuje druhy stromů Českého Švýcarska a změny ve složení lesa, ke kterým došlo zásahy člověka. Účastnici se dozvědí řadu zajímavostí nejen z historie, ale hlavně přírody Českého Švýcarska. Za pomoci „chytrého“ mobilního telefonu a s účastí zkušeného a fundovaného průvodce ze Správy národního parku se můžete právě v sobotu 17. května 2014 od 10 hodin osobně seznámit s historií využívání lesů v regionu Českosaského Švýcarska.

Stezka má 20 zastavení – úvodní je v Jetřichovicích u informačního střediska.

Dlouhá je 8,2 km, jedná se o okruh po žluté směrem Tokáň a zpět přes Purkartický les a Balzerovo ležení po červené. Součástí stezky je vědomostní soutěž. Pro zobrazení informací a soutěžních otázek potřebuje návštěvník mobil nebo tablet s přístupem na internet. Přes QR kódy či NFC tagy, které jsou umístěny na malých tabulkách podél trasy, se dostane k jednotlivým textům a otázkám. Po úspěšném dokončení všech otázek mu bude v aplikaci vystaven diplom. Tyto pro někoho záhadné zkratky nejsou ničím jiným než označením speciálních technologií umožňujících zakódovat např. textovou informaci, ke které se návštěvník dostane pomocí speciální aplikace ve svém „chytrém telefonu“ či tabletu. V případě naučné stezky se tak dostane na příslušnou webovou stránku obsahující informace k danému zastavení. Pokud návštěvník nemá na svém zařízení přístup na internet, může si obsah celé naučné stezky nahrát již na začátku své cesty u informačního střediska v Jetřichovicích pomocí připojení přes nově zavedenou, bezplatnou Wi-Fi zónu.

Problematika lesů je v NP ČŠ jedním ze stěžejních témat, zejména díky introdukované invazivní borovici vejmutovce. Společně se Správou NP ČŠ se OPS rozhodla toto téma lidem přiblížit, vysvětlit, a to netradiční moderní metodou pomocí mobilních informačních technologií, které jsou blízké zejména mladé generaci. Pokud tento projekt bude úspěšný, bude na území Českého Švýcarka přibývat těchto stezek, které nepotřebují velké neskladné tabule, ale v terénu jen malou destičku s QR kódem.

Jetřichovické vyhlídky (foto: Z. Patzelt)