weby pro nejsevernější čechy

V Mikulášovicích vysvětili kapli Tří otců

Ve svátek 8. května se v Mikulášovicích slavnostně vysvětila nově opravená kaple Tří Otců. V podvečer se u kaple sešla asi padesátka lidí a to nejen věřících, kteří vyslechli „Slovo boží“ z úst místního faráře. Celý ceremoniál doprovodil na varhany pan Engler a jedna jeho žákyně na flétnu. Na opravě se finančně podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústecký kraj, Město Mikulášovice a několik dalších soukromých dárců, kteří jsou uvedeni na také nově instalované pamětní desce před kaplí.