weby pro nejsevernější čechy

Wrata zachraňují klavichord, čtení z knih a další kratochvíle v rumburském muzeu

Pátek 8. června patří opět příznivcům rumburského muzea, zájemcům o historii města, podporovatelům projektu záchrany rumburského klavichordu a navíc fanouškům hudební skupiny Wrata Wot Středověku. Vstupné na akci je dobrovolné. Opožděné vernisáži nové výstavy Rumburská zastavení budou předcházet Literární toulky Rumburkem. (Sraz účastníků v 17.00 hod. před kostelem sv. Bartoloměje.) Páteční projekt se opírá o čtení z nové knihy Rumburská zastavení. První část literární procházky, kterou pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, bude věnována historii městského kostela sv. Bartoloměje na Dobrovského náměstí v podání Mgr. Josefa Rybánského. Dále se návštěvníci seznámí cestou na slavnostní zahájení výstavy v muzeu s peripetiemi vzniku rumburského vodovodu či slavnými návštěvami Rumburka, jak je zaznamenaly místní prameny a sepsala Ester Sadivová. Netřeba však prozrazovat vše.

Po vernisáži výstavy se v muzeu v 18.30 hod. uskuteční 11. benefiční koncert na záchranu klavichordu ze Stradalovy pozůstalosti. Tentokrát spíše mladou generaci akustickým vystoupením osloví v souvislosti se sbírkou na restaurování známá místní punková hudební skupina Wrata Wot Středověku, kterou netřeba více představovat.

Výstava Rumburská zastavení vznikla při příležitosti 110. výročí založení rumburského muzea Humboldtovým spolkem 15. 5. 1902. Je volně inspirovaná knihou Rumburská zastavení autorského kolektivu Josef Rybánský, Ester Sadivová a Olga Vodáková vydanou městem Rumburk v dubnu tohoto roku díky grantovému projektu Podpory rozvoje cestovního ruchu v Rumburku, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Mezi pestrým výběrem exponátů logicky pospojovaných obsahem jednotlivých kapitol jistě zaujmou drobnosti ze života místních obyvatel – pocházející převážně z 19. století – tabák v původním balení, sirky, zapalovače, ručně kolorované karty, bohatě zdobené jehlice do vlasů, kabelky, model tkalcovského stavu, model podstávkového domu, rozměrná kresba tužkou zhotovená v roce 1938 v Čáslavi umělecem Karlem Steiningerem z Linze, dle originální kolorované perokresby (dnes ve sbírce muzea), která zachycuje Rumburk před rokem 1808. Symbolicky byla vytvořena vitrina věnovaná ženskému světu a vitrina zobrazující svět mužský. Protože město bylo známé bohatým spolkovým životem, nacházejí v expozici své místo spolkové prapory a poháry. Protože Rumburk byl na svou dobu velmi moderní obcí, jako připomínka jsou vystaveny klíče ke slavnostnímu otevření vodovodu či odborné tkalcovské školy, včetně oslavných skladeb zkomponovaných ředitelem místní hudební školy Johannem Jakschem.

Výstava je určena zejména rumburským patriotům, kdy z prostorových důvodů nebylo možné vystavit vše, co je v knize samotné prezentováno. Ovšem pokud Vás zajímá, jak vypadají sluneční kapesní hodinky z počátku 18. století, jejichž funkčnost zajišťoval maličký kompas, jak se nosila šněrovačka či jezdilo na kostitřasu, zklamáni nebudete. Stejně tak jsou poprvé prezentovány akvarely Alfreda Schönbernera s motivem rumburského kapucínského kláštera a Lorety. Kdo se rád kochá původními plány, může se seznámit blíže se záměry Spolku na přestavbu městského kostela sv. Bartoloměje. Pamětníci si vzpomenou na malby na plechu sňaté kvůli devastujícímu poškození z Trojičního sloupu na náměstí, zajímavé texty na zadní straně si můžete prohlédnout rovněž.

Vstupné na páteční akce je dobrovolné (na výstavu otevřenou od út do ne 30 a 15 Kč).

Ester Sadivová