weby pro nejsevernější čechy

Vernisáž & autorské čtení poezie Radmily Říhové na Kopečku

Ve středu [4/6] od 19.00 hodin, spíše o něco později, proběhla v čajovně na Kopečku v Rumburku zahajovací vernisáž výstavy obrazů Radmily Říhové. A sama autorka vystavovaných obrazů přednesla, resp.přečetla příchozivším návštěvníkům několik básní o lásce ze své tvorby.

Příští středu 11.6. od 19,30 hodin proběhne promítání filmu Orgasmický porod – v rámci Světového týdne respektu k porodu (USA 2008, 85 minut, režie: Debra Pascali Bonaro)

Film zobrazuje porod jako nedílnou součást ženské sexuality a přehlížené lidské právo. Ženy ve filmu rodí nerušeně, volně se pohybují podle svého vnitřního porodního rytmu. Se svými partnery se smějí, líbají a při kontrakcích mručí. Protipólem jsou záběry žen připoutaných k fetálním monitorům, obklopených cizími lidmi. Hovoří také porodní asistentky, lékaři a lékařky. Orgasmický porod zblízka osvětluje přístup k porodu, který je nejen mnohem příjemnější, ale také bezpečnější a zdravější pro matku i dítě. Více www.respektkporodu.cz

Program kulturnich akci na Kopečku v Rumburku na červen naleznete zde.