weby pro nejsevernější čechy

Vycházka za významnými dřevinami v Rumburku

Spolek přátel Rumburku uspořádal ve čtvrtek 12. 6. 2014 „Vycházku za nejvýznamnějšími dřevinami Rumburku“. Pětadvacet účastníků komentované vycházky se seznámilo s historií a zajímavostmi čtyř rumburských parků – U Nádraží, parku Rumburské vzpoury (bývalá klášterní zahrada), parku U Pošty a parku Přátelství (bývalý hřbitov). Povídáním o významných rumburských dřevinách provázeli středoškolští profesoři  Emil Tuma a Dagmar Fohlová a zahradní architektka Iva Jaburková. Vycházka se protáhla na takřka tři hodiny, při nichž se posluchači dozvěděli, kde v Rumburku, např. roste jilm vaz, turecká líska, gingo biloba, borovice limba či cypřišek hrachonosný nitkový.

Počet cenných dřevin v Rumburku je značný a řada z nich by si vzhledem ke svému ojedinělému výskytu či velkém vzrůstu zasloužila prohlásit za památné stromy. Rozmanité dřeviny v rumburských parcích pocházejí převážně z druhé poloviny 19. století. Za zřízením zelených ploch v tehdy velmi průmyslovém a rozvíjejícím se městě stál místní okrašlovací spolek. Vycházka se setkala s příznivým ohlasem a na podzim by se měla dočkat svého pokračování.