weby pro nejsevernější čechy

Tisková zpráva Svazu c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české k odhalení památníku v Rožanech u Šluknova v sobotu 21. 6. 2014 v 10.30 hodin

Příjemný víkend přejeme jménem členů Svazu c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české, kteří by Vás touto cestou rádi pozvali na svou další akci. Tentokrát připravujeme slavnostní odhalení nového památníku v Rožanech u Šluknova v sobotu 21. června 2014 v 10.30 hodin. Svaz  c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české si Vás dovoluje pozvat na svou další akci. Tentokrát se dočkal symbolické obnovy památník padlým první světové války v Rožanech u Šluknova, které jsou veřejnosti spíše známé jako místo zahlcené vietnamskými obchůdky.

Jistě bude pro mnohé příjemnou změnou zavítat do obce vzdálené od Šluknova sotva 3 km z jiného důvodu než nákupního a strávit zde sobotní dopoledne, zakončené např. návštěvou některé z místních restaurací či se vydat na pěší výlet po značené naučné stezce Šluknov – Rožany. Již odedávna byly Rožany nazývány „letoviskem“, poskytovali příjemné volnočasové vyžití obyvatelům Šluknova i příhraničních německých obcí. Právě pro ně bylo lákavé posezení s levnější kávou či místním pivem, stejně jako ochutnávka vyhlášených regionálních uzenin. Dnes zde žije pouhých 131 obyvatel, což s osídlením před druhou světovou válkou je jen sotva srovnatelné (přes 1200 obyvatel). Snad také proto byla kdysi rekreačně vyhlášená obec schopna k uctění svých padlých vystavět památník tak monumentální, jehož obnova dnes v přesné kopii byla vyčíslena v astronomické částce.

To vedlo svaz vysloužilců k myšlence, že bude obnoven památník na stejném místě, jako byl odhalen ten původní, ale v podobě, jakou je spolek schopný za pomoci grantových prostředků Ústecké komunitní nadace, sponzorů a svých spřízněnců postavit nyní. Je to k neuvěření, i tak náklady čítají 70 000 Kč, a to nezahrnují nesčetné hodiny práce členů svazu a jeho spřízněnců, kterým patří velký dík. Vzniklo tak dílo, jež nese pečeť svazu, a zároveň navazuje na starou tradici a vrací místu původní poslání. Jen nemnozí si dokáží představit, kolik fyzické dřiny se za znovuobnoveným památníkem skrývá. Pro lepší představu zavítejte na stránky www.vyslouzilci.cz, kde naleznete jak orientační mapku, tak fotografie z průběhu celé akce obnovení památníku.

Nyní již oficiální pozvání Hynka Domalípa na akci: „Dne 21. 6. 2014 v 10:30 hod. se sejdeme před prodejnou Travel Free v Rožanech, odkud vyrazíme s hudbou v slavnostním průvodu k obnovenému pomníku padlým vojákům v první světové válce, v obci Rožany u Šluknova. Pomník, který byl zcela zničen po druhé světové válce, nesl jména padlých a zemřelých ze tří sousedících obcí – Rožan, Královky a Harrachova. Akce bude tentokrát ojedinělá, neboť se jednalo o výstavbu zcela nového pomníku dle vlastního projektu. Pomník bude obnoven zároveň s parčíkem, který původně pietní místo obklopoval. Srdečně zveme všechny příznivce regionální historie i širokou veřejnost. Původní památník zhotovila firma Franze Laskeho ze zeleného syenitu. Stával při tehdejší Schillerově cestě, naproti známému Röhmischově mlýnu a na místě původně určeném pro jubilejní pomníček vlády císaře Franze Josefa I. Slavnost svěcení za účasti představených obce a mnohých spolků proběhla v úterý 8. října 1922.“

Jak informoval o akcích svazu také představený Milan Vašíček: „Vypadá to, že se svazu v letošním roce mimořádně daří. Po Studánce bylo slavnostní odhalení skvěle provedené pamětní řezbované desky padlým sportovcům v tělocvičně pod náměstím E. Beneše ve Varnsdorfu  jednou z našich nejzajímavějších akcí. Uvidíme, jak se vydaří tato sobota. Je složité, že členové svazu pocházejí z míst tak vzdálených. To při pracovním vytížení nedává víc možností k realizacím projektů, které jsme si vytyčili. Máme však  radost, že okolnostem navzdory postupujeme dle našich plánů. Po odhalení Rožan nás čekají Dolní Křečany a Valdek, abychom těch sto let od vypuknutí první světové války ve šluknovském výběžku důstojně připomněli. V zahraničí se koná množství výstav, v prodejnách knih jsou samostatné oddíly s literaturou s touto tematikou, historici se snaží vybádat různé nové detaily a televizní kanály pravidelně vysílají dokumenty. U nás máme maličko  dojem, že se smutného výročí straníme, či jej připomínáme tak trochu z povinnosti. Avšak nechci pominout podzimní zajímavou výstavu „V zákopech první světové války“ připravovanou armádním muzeem v Praze. Náš svaz plánuje na sobotu před Dnem veteránů (11. listopadu 2014) komponovanou akci pod hlavičkou rumburského vlastivědného spolku, kterou v předstihu tímto připomínám. A  v naší expozici na šluknovském zámku bude také speciální komentovaná prohlídka. V nadsázce tedy Šluknovský výběžek nezůstane oproti Evropě nikterak pozadu.“

Pro vysloužilce jsou Rožany obcí také velmi důležitou. Jak připomněl Radek Andonov: „Zde působil od roku 1877 velmi slavný mistr kameník Franz Laske, s jehož tvorbou se setkáváme opravdu často. Památníky padlým bývaly buď od Laskeho či od Spölgena. Kámen prý těžil na úpatí hory Taubenberg a je z dnešního pohledu velmi zajímavé, jaké kvality zpracování kamene dosahoval. Jeho leštičky a pilu na kámen poháněl parní stroj. Ovšem v polovině 30. let byl tak nějak pohlcen, stejně jako jeho konkurent Wilhelm Spölgen, Botzen Gmbh. “

Na závěr pozvánka od Milana Vašíčka: „Zda mají Rožany něco společného se svým názvem, jež by původně měl souviset s růžovým hájem, se přijďte přesvědčit v sobotu a podpořte, prosím, svou účastí členy svazu v další činnosti. Za Vaši účast předem děkujeme.“

 

Tip na výlet v Rožanech:  Javorová brána

U čp 63 v Rožanech nalezneme“ památný strom“ javor mléč, starý cca 130 let, který tvoří symbolickou bránu. O jeho vzniku se traduje několik pověstí. Vysloužilci tímto uvádějí tu nejznámější. Kdysi údajně muž žijící na tomto pozemku při narození svých synů vysadil dva javory, o které pečoval. Když byli synové posláni bojovat na frontu první světové války a jeden z nich padl, otec svázal koruny stromů dohromady, aby svým objetím větve překlenuly pomyslně minulost a budoucnost, vytvořily bránu mezi životem a smrtí a připomínaly tragickou událost, kdy zůstal ze dvou mužů jeden. K javorové bráně vede modrá turistická značka ze Šluknova i naučná stezka. Dnes čítá obvod kmenů 320 a 248 cm, ve výšce 5,5 metru jsou stromy srostlé, dosahující  celkové výšky 16 metrů.

Těšíme se na Vaši účast.

S přátelským pozdravem

Milan Vašíček a Ester Sadivová

Klub vojenské historie o. s., Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české 

Císařský 100, Šluknov 407 77

IČO: 22757961, Bankovní spojení pro příjem darů: 6989466001/5500 , Raiffeisenbank

Bližší informace podá: Milan Vašíček, představený svazu, GSM 602 860 375, e-mail: vasicek@vyslouzilci.cz

Tiskový mluvčí: Radek Andonov, GSM 777 339 717, e-mail: poaman@volny.cz

Kdo jsme: Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české

Svaz vysloužilců se intenzivně věnuje badatelské činnosti se zaměřením na spolky vojenských vysloužilců a rakousko-uherskou armádu za první světové války obecně. Neomezuje se pouze na období monarchie, jelikož se soustředí na památníky obětem Velké války ve Šluknovském výběžku, zabývá se také první republikou. Členové spolku vyhledávají a mapují zapomenuté a poničené pomníčky padlým, snaží se je zdokumentovat a v rámci svých finančních prostředků provést rekonstrukci. 

Vysloužilci uvítají jakoukoli pomoc od veřejnosti – jednotlivců i organizací. Kromě finanční podpory konkrétních projektů obnovy pomníčků jsou velmi cenné informace pamětníků či jejich potomků, zvláště pak historické fotografie, které slouží jako podklad k případné rekonstrukci a dohledání chybějících pomníčků. S výsledkem práce našeho spolku se můžete seznámit na stránkách svazu: www.vyslouzilci.cz 

Tip na doprovodný výlet od svazu vysloužilců – „Zajeďte si po akci také do Šluknova“: 

Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české připravil pro zájemce o historii novou a náplní neobvyklou expozici v prostorách 2. patra šluknovského zámku.  Expozice mapující obecně nepříliš známou kapitolku historie je průběžně doplňována a obměňována, v závislosti na nových objevech souvisejících s regionem. Zajímavé dokumenty a fotografie jsou logicky propojeny řadou trojrozměrných exponátů z vlastnictví členů svazu. Návštěvníci sobotní akce mohou zavítat také na šluknovský hřbitov, aby si prohlédli svazem vysloužilců obnovené hroby vojáků, kteří padli na frontách první světové války, zemřeli na následky zranění v lazaretech či podlehli nemoci. Následně mohou zavítat ke znovuobnovenému jubilejnímu pomníku císaře Františka Josefa I., u kterého byl navíc vysazen svazem památný dub. A kromě prohlídky nejstarší křížové cesty Šluknovska se mohou turisté podívat k cennému pomníku obětem první světové války od věhlasného architekta Fritze Lehmanna, rodáka ze Šluknova. Ten dnes není v širším povědomí architektem příliš známým. Jeho tvorbu v rodném městě důstojně reprezentuje právě expresionismem čišící velkolepý pomník padlým první světové války. Kdo památník spatřil, nikdy nezapomene na výraz klečícího muže – rytíře, jehož tíží povinnost bojovat (za císaře), drtí tíha nebes, ale země se brání jeho oběti. Tak odolává, ničen prostorem mezi dvěma světy, nemohouce ani žít, ani zemřít, jen statečně snášet těžkost lidského údělu ve válečném běsnění. Jeho výraz je jiný při pohledu ze strany i zepředu, což podtrhuje celkový účinek. Památník padlým měří 9 metrů a na osmi kamenných deskách jsou vytesána jména 185 obětí Velké války ze Šluknova. Rytíř je dílem profesora Riebera z německé Vysoké školy technické. Architektonicky velmi netradičně vyřešený památník do padnoucího celku vyprojektoval právě Lehmann. Ke zhotovení byl použit syenit a dodavatelskou firmou byl W. Spölgen z Království. Nadčasové poselství „Treue um Treue“ – „Věrnost pro věrnost“ – promlouvá až k nám. Dne 22. září 1928 byl památník odhalen pod patronátem Spolku veteránů a významného místního továrníka a mecenáše Roberta Webera.