weby pro nejsevernější čechy

Tour de Zelenak 30! Tereza. [video]

Tour de Zeleňák není jenom závod, ale i společenská událost.  Naši archeologové objevili záznam, na kterém oba iniciátoři závodu, pan Kafka a pan Vincenc předvádějí, že cyklistika ano, ale potom i zábava. A že: show must go on …

A že tedy rozepře, která stála na počátku, letos třicetiletého závodu, byla skutečně pouze hecováním, které je hybatelem pokroku.

A teď už televize. Pavel Vincenc zpěv, Zdeněk Kafka kanec tanec.

https://youtu.be/GC4tbXKBSF8