weby pro nejsevernější čechy

Akademie ZŠ Bratislavská 2014

V úterý 24. června 2014 se v Městském divadle ve Varnsdorfu uskutečnila již třetí školní akademie, letos poprvé prkna, znamenající svět, vyzkoušela i Základní škola a Mateřská škola Bratislavská. Důvodem k opuštění vlastních prostor a využití kapacity velkého hlediště byla především prezentace výsledku projektu Školní divadlo, vlastní hry – pohádky o Červeném kostele. Protože byl jasně viditelný rozdíl mezi zkušenými matadory, kteří své akademie pořádají v divadle pravidelně a trochu tápajícím nováčkem, a protože nechci být vůči snažícím se dětem zbytečně ostrý, raději si vypůjčím text, který sama škola zveřejnila o vystoupení na vlastním fungujícím FB profilu:

Dne 24.června se konala naše Školní akademie poprvé v Městském divadle. Zahájil ji pan ředitel, který seznámil plné divadlo s našimi letošními úspěchy. Poté poděkoval za celoroční nezištnou práci na kroužkách. Paní L. Müllerové za vedení zdravotnického kroužku, kteří vyhráli okresní kolo mladých zdravotníků a postupují do krajského kola a panu J. Cibulkovi za vedení kroužku Besip. A poté už nastoupily na pódium dvě konferenciérky z řad našich páťáků, aby celý program uváděly. Natálka Josefová a Terezka Krajčovičová byly výborné. Nejdříve uvedly děti z Flétničkového kroužku pod vedením paní učitelky Ivy Špičkové. Všechny děti ,,pískaly“ moc hezky. Potom přišli na pódium naši nejlepší sběrači PET lahví a papíru. Dorty pro tři nejlepší třídy budou ve čtvrtek ve škole. Následovali naši ,,nejroztomilejší“ – školka. Zazpívali písničku o žabičce a hvězdičce a poté nám ukázali, jak umějí pod vedením paní učitelky M.Kozákové angličtinku. Vystoupila se svojí řečí i paní J. Blažková a seznámila nás s projektem Školní divadlo, ve kterém se naše děti zúčastnily hrou, která poté proběhla. Jako námět si děti vybraly opravu našeho Červeného kostela. Hra i s písničkami se dětem moc povedla. Poděkování patří paním učitelkám : J. Králové, B. Kittlové a P. Macháčkové. Nakonec se s námi rozloučili naši páťáci. Dostali od své třídní učitelky šerpy. Myslím, že v tuto chvíli v divadle ukápla nejedna slzička. Budou nám ve škole chybět a my jim přejeme do dalšího studia mnoho a mnoho úspěchů.